Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

”Ny kömiljard – men kräv resultat för pengarna”

Statsminister Stefan Löfven lovade i sitt förstamajtal 1 miljard kronor för att korta vårdköerna – men inget sades om att åtgärden ska vara resultatinriktad. Det var däremot Alliansens kömiljard – som den S-ledda regeringen avskaffade. Allianspartierna vill återinföra en ny utvecklad kömiljard, som sätter fokus på resultat gällande tillgänglighet och samordning i vården.

Publicerad: 8 maj 2017, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

VårdköerAlliansenSocialdemokraterna

Hälso- och sjukvården har många stora utmaningar att möta. Över 100 000 människor i Sverige står och väntar i vårdköer.

För tre år sedan var vårdköer halverade gällande till exempel operationer inom specialistvården. När vänsterregeringen därefter tog över var en av deras allra första åtgärder att avskaffa alliansens kömiljard. Den som var en prestationsbunden, resultatinriktad åtgärd för att minska väntetider i vården. Den behövdes inte, ansåg S-regeringen.

Nu ser vi resultaten. Enligt aktuella sammanställningar av vårdköer är det till exempel över 122 000 personer som väntar i operationsköer. Av dessa får var fjärde patient vänta längre på operation än de tre månader som utlovas i vårdgarantin. Det är en dubbelt så hög andel som för fyra år sedan.

Stora regionala skillnader i väntetider i primärvården är inte någon slump. Socialstyrelsens öppna jämförelser 2016 visar att de landsting/regioner som har bäst utfall är Västra Götaland, följt av Östergötland, Norrbotten, Stockholm, Gotland och Jönköping. Tre av dessa styrs helt eller till stor del av allianspartierna. De sex landsting/regioner med sämst utfall är alla styrda av S. Alla ska ha rätt till rätt vård i tid av hög kvalitet oavsett var i landet man bor. Så är det inte idag.

Detta är ett kraftigt underkännande av den hittills förda politiken. Sverige har Europas längsta vårdköer. Det visar internationella jämförelser. Det duger inte. Regeringens ambitioner med sin egen miljardåtgärd till vården är otillräcklig. Det är säkert många som noterar att 1 miljard kronor ska sättas i relation till vårdens totala årliga kostnader på närmare 300 miljarder. Detta i ett läge när Sveriges regeringen står helt utan vårdreformer efter att halva mandatperioden har passerat. Ingenting som statsminister Löfven sagt hittills med sitt nya löfte tyder på att åtgärden är resultatinriktad. Ska dessa resurser följas upp och utvärderas? Ingen verkar veta.

Den svenska vården är alldeles för sjukhustung och har en för svagt utvecklad samlad nära vård och primärvård. Svenska sjukhus har lägst produktivitet i Norden. Sjukhusens akutmottagningar är överfulla av patienter som egentligen ska kunna tas om hand av den nära vården. Totalt sett är den svenska vården sämst i Norden vid en internationell jämförelse.

När vårdköerna växer är det ett symtom på att nuvarande sjukvårdssystem är ineffektivt. Nya behandlingsmetoder och kraftfullare mediciner förkortar tiden för vård och rehabilitering, men när samtidigt väntetiderna för att få sin vård blir allt längre tar det också längre tid för patienten att bli frisk. Så ska det inte få vara. Vården ska fungera och vårdköer ska i ett första steg halveras.

Allianspartierna vill återinföra en ny utvecklad kömiljard som sätter fokus på resultat gällande tillgänglighet och samordning i vården. Den ska följas upp tydligt och vara prestationsbaserad. Inte skickas till landsting och regioner utan krav på resultat.

Redovisning av resultaten att korta vårdköer ska ske regelbundet, öppet och med så korta tidsintervall som möjligt. Den ska redovisas så lättillgänglig som möjligt för allmänheten, exempelvis med illustration av trafikljus som signalerar rött, gult respektive grönt gällande förmågan att leva upp till utlovad vårdgaranti inom avsett område.

Just nu är det rött ljus för regeringens politik gällande vårdköerna. Nu krävs ett rejält omtag och tydligt nationellt ledarskap med tydliga vårdreformer som tar sikte på vårdens framtid i Sverige! Vården ska vara trygg för alla. Hittills lagda förslag duger inte. Vi är beredda att i riksdagen samverka för att tydlig prestationsinriktad åtgärd som lägger fokus på resultaten att korta vårdköer och tydliga vårdreformer som stärker patienten.

Cecilia Widegren, Socialpolitisk talesperson (M), riksdagsledamot Skaraborg

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev