Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Nätjournaler - en risk för utsatta ungdomar

Öppna patientjournaler på nätet kan innebära att hotbilden mot unga som är utsatta för hedersförtryck ökar. Sjukvårdsminister Gabriel Wikström måste ta ansvar för att dessa personer även i framtiden vågar söka vård

Publicerad: 6 september 2016, 03:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det är, enligt debattörerna, bara en tidsfråga innan den första unga personen tvingas betala priset för nätjournalerna.


Ämnen i artikeln:

PatientjournalerAkutsjukvårdHedersvåldHederskultur

I flera landsting har man som patient tillgång till sin medicinska journal på nätet. I Stockholm är införandet av journal på nätet planerat under 2016 liksom i ytterligare tio landsting. Journalen är tillgänglig genom e-legitimation från den dator patienten själv önskar.

Vi ser ett bekymmer med journaler på nätet vilket inte i tillräcklig mån kartlagts eller åtgärdats innan införandet. Det gäller de kvinnor, barn och HBTQ-personer i vårt land som inte tillåts ha en integritet och sexualitet av sin omgivning. Personer vars friheter är inskränkta i det tysta. Dessa personer söker vård som oss andra. Det kan gälla akuta besök på vårdcentral eller akuten. Det kan gälla gynekologiska besvär, oro för sexuellt överförbar sjukdom eller psykisk ohälsa.

Sjukvårds- och folkhälsominister Gabriel Wikström har tidigare i ett brev uppmärksammats på att den angelägna frågan - hur utsatta ungdomars integritet kan skyddas - måste få ett svar. Genom det här inlägget hoppas vi ytterligare kunna lyfta problemets allvarlighetsgrad, med förhoppningen att den här gången nå fram till ministern.

Vid hedersrelaterat förtryck är personer ofta hårt ansatta och bevakade av anhöriga. Det är inte sällan så att anhöriga hotar den utsatta i syfte att tillskansa sig information som stöder misstankar om sexuella kontakter, relationer eller homosexualitet. För oss som kommer i kontakt med dessa individer är det uppenbart att en öppen journal på nätet riskerar spä på hotbilden mot de utsatta personer som väljer att söka sjukvård. Det är därför av största vikt att landstingen innan införandet av öppna journaler tar hänsyn till problematiken.

Främjandet av vårdrelationen, något som är bland det mest grundläggande i Hälso- och sjukvårdslagen, riskerar annars att missgynnas. Vi vill fortsatt att patienter ska känna sig trygga att anförtro vårdpersonal alla typer av uppgifter av betydelse för hälsan. I synnerhet sådana som omfattar samliv och relationer.

Vi vill ge två vardagliga exempel på situationer där patienter kan komma till skada. När en ung flicka eller kvinna söker på akuten för buksmärta är det vanligt att läkaren vill testa för graviditet för att kunna utesluta allvarliga tillstånd såsom utomkvädeshavandeskap. Patienter testas inte sällan rutinmässigt oavsett om de själva har misstanke om graviditet, baserat på klinisk erfarenhet. En ung flicka som på akuten gjort ett graviditetstest kan lätt av anhöriga uppfattas ha haft samlag, oavsett om så skett eller inte. Den informationen är inget anhöriga borde ha möjlighet att hota sig till.

Läkaren kan i dagsläget välja att för patientens bästa inte lämna ut journalen. Den möjligheten har inte övervägts i samband med införandet av journal på nätet. Andra exempel där journal på nätet missgynnar patienten är om en ung kvinna söker en ungdomsmottagning, sin husläkare eller gynekolog för rutinkoll, besvärliga symtom eller med misstanke om sexuellt överförd smitta. En kvinna som av sin omgivning inte tillåts ha sex kan i detta sammanhang undvika att söka vård för att risken är för stor att informationen kommer anhöriga tillhanda.

Beslutsfattarna har förbisett de mest utsatta när de utan tillräcklig riskanalys skridit till verket med införandet av öppen journal. Antalet unga som är drabbade av hedersförtryck är betydande vilket flera undersökningar visat de senaste åren.

Vi önskar ett svar från Gabriel Wikström och en handlingsplan snarast kring vilka åtgärder som ska vidtas kring öppen journal så att dessa patienter inte utsätts för ökat hot och våld samt så att vårdrelationen inte skadas. Vi har flera förslag och vill gärna diskutera möjligheterna med ministern.

Det är annars en tidsfråga innan den första unga individen får betala ett högt pris.

Camilla Starck, ST-läkare i psykiatri

Johan Hemlin, Överläkare i gynekologi

Elin Karlsson, specialistläkare i kirurgi, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd

Sara Mohammad, Ordförande för Riksorganisationen GAPF - Glöm Aldrig Pela och Fadime

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev