Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Nationella prov gör lärare sjuka

Lärarna är en av de yrkesgrupper som stressar allra mest, vilket leder till sjukskrivningar och sämre skolresultat. Att minska de nationella proven kan minska lärarnas stress och därmed sjukskrivningarna, skriver Eva-Lis Sirén, Lärarförbundet.

Publicerad: 23 maj 2014, 11:22

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

LärareSocialförsäkringarArbetsmarknadRehabiliteringSjukförsäkring

REPLIK Visst finns det en stor vilja hos de fackliga organisationerna att minska sjukfrånvaron. Och vi delar socialförsäkringsminister Ulf Kristerssons åsikt – nyligen redovisad i Dagens Samhälle – att det inte finns några enkla lösningar. De möjliga orsaker vi ser och som lärare vittnar om kostar vanligtvis pengar. Det ska ställas mot vad sjuktalen kostar samhället och vad det innebär i mänskligt lidande, replikerar Eva-Lis Sirén.

Lärarna är den yrkesgrupp som sticker ut i TCO:s stressbarometer. De har ett stressindex på en betydligt högre nivå än andra grupper. Stressbarometern visar att många lärare har svårt att koppla bort tankar på jobbet vilket påverkar sömnen. Undersökningen visar också att var tredje lärare ofta eller mycket ofta utför arbetsuppgifter som man ifrågasätter om de är meningsfulla.

Situationens allvar understryks av Arbetsmiljöverket som 2013 påbörjade en granskning av 1700 grund- och gymnasieskolor. Efter att ha inspekterat 500 skolor konstaterar man att resurser ofta saknas och rutiner för hur man ska hantera stress och våld. Hittills har drygt 300 krav på åtgärder riktats mot skolor som inte gör tillräckligt för att förebygga stressen berättade Dagens Nyheter nyligen.

Lärares arbetsbelastning är inte bara en isolerad fråga om lärarnas välbefinnande. Situationen påverkar också eleverna. Lärarförbundet har visat att där lärare har högre sjuktal blir resultaten sämre. Det är självklart ingen slump. I kommuner med lägre sjuktal lyssnar ledningen i större utsträckning på sina medarbetare än i kommuner med höga sjuktal.

Hur många kommunalt anställda som är sjuka i olika kommuner varierar stort. Det beror till stor del på skillnader i arbetsmiljön. När hänsyn tagits till socioekonomiska förklaringar som föräldrars utbildningsnivå framträder ett klart och statistiskt säkerställt samband mellan elevresultaten och lärares sjuktal. För varje procentenhet som lärarnas sjuktal ökar i en kommun minskar meritvärdet i årskurs 9 med 1,4 poäng.

Även om det inte finns några enkla lösningar på höga sjuktal så finns det en åtgärd som omedelbart kan vidtas för att minska lärarnas arbetsbelastning. Det handlar om de nationella proven. Det finns lärare som under några veckor förbereder, genomför och rättar över 500 prov. Det påverkar inte bara arbetsbelastningen och därmed lärares sjukskrivningar. Det går också ut över undervisningen.

Få länder har idag så många nationella prov som Sverige. I Sverige görs tolv olika nationella prov i årskurserna 3, 6 och 9. De är i sin tur uppdelade i olika delprov. Det som är uppenbart när man tittar på statistiken är att den inte finns någon koppling mellan många nationella prov och goda elevresultat. Många av de länder som ligger högt i kunskapsmätningarna har betydligt färre prov än Sverige. Vanligt är att man endast genomför stickprov. Vi har en situation där proven snarare riskerar att minska elevernas kunskaper istället för att öka dem. Lärarnas samvetsstress byggs på för att de inte hinner ägna sig åt undervisning.  Lärarförbundet har därför föreslagit att:

 Endast prov i matematik, svenska och engelska ska vara obligatoriska, proven i SO och NO i år 6 och 9 ska vara frivilliga.

 Omfattningen av alla nationella prov och tidpunkten för dem ses över.

 Betydande delar av proven ska utföras och rättas digitalt, som exempelvis i Danmark.

 Staten och huvudmännen måste se till att mer resurser når skolorna för kostnader i samband med genomförandet av proven.

Så skulle en liten men för lärarna mycket väsentlig åtgärd kunna sättas i verket omgående. Här finns ett sätt att göra en konkret insats för Ulf Kristersson, lätta på lärares arbetsbelastning och jobba förebyggande mot stressrelaterad sjukdom. Ta den diskussionen med Jan Björklund så kan lärare gå en ny och mindre stressande vår till mötes.

Eva-Lis Sirén, förbundsordförande Lärarförbundet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev