Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Myndigheter sviker barn i vårdnadstvister

Långvariga och djupa föräldrakonflikter i samband med en separation innebär stora påfrestningar för barn. Konflikterna kan vara en bidragande orsak till att barn utvecklar psykisk ohälsa, skriver Eva Solberg (M).

Publicerad: 27 februari 2018, 12:43

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Psykisk ohälsaBarnUngaIVO

Det finns många faktorer som påverkar ungas psykiska hälsa. Sverige har haft en ökning av vårdnadstvister de senaste åren. Mellan 2006 och 2015 var ökningen, enligt den statliga utredningen SOU 2017:6, ”Se barnet”, hela 48 procent. En separation mellan föräldrar måste inte innebära negativa konsekvenser för barnet. Forskningen visar dock att långvariga och djupa föräldrakonflikter innebär stora påfrestningar för barn och att konflikterna är en bidragande orsak till att barn utvecklar en egen problematik.

Vi har länge kunnat följa den oroväckande utvecklingen med fler barn och unga som mår dåligt och ökande psykisk ohälsa. Då är det inte bara viktigt med politiska argument, utan även med politisk kunskap och framtidshopp. Våra politiska företrädare i socialnämnder måste vara uppdaterade på den senaste forskningen och erfarenheterna. På socialförvaltningen måste de fall som rör barn alltid prioriteras till de mest erfarna socionomerna. Yrkeserfarenheten ger kunskapen och vanan att se till de personliga omständigheterna och därigenom barnets bästa.

Samhället måste i högre uträckning bidra med medling och lösning av konflikter, föräldrar emellan, för barnets bästa. Om inte särskilda skäl föreligger ska ett barn i normalfallet ha rätt till båda sina föräldrar och hela släkten. Fler och fler länder, däribland Danmark, har idag en sådan lagstiftning. Det ger barnet rätt till hela sin familj, mer än bara mamma och pappa. I en svår, ny situation, kan detta bidra till att skapa den trygghet barnet behöver. Barn ska inte tvingas välja sida i föräldrarnas konflikt.

Då föräldrar använder barn som redskap i den vuxna konflikten måste samhället ingripa. Här måste domstolar och myndigheter visa att utdragna bråk inte ska premieras. Därför är en snabb hantering av ärendena – som kan minska den psykiska påfrestning som en konflikt innebär för föräldrarna och barnet – en viktig faktor för att förebygga psykisk ohälsa.

Sjukvården och socialtjänsten har en viktig roll att stötta och hjälpa för att förebygga problem innan de uppkommer och snabbt lösa konflikter. Inte minst hos föräldrar som av utmattning inte klarar av att vara delaktiga i vardagen.

Dessa är alla viktiga faktorer vi måste jobba med, från politikens och professionens håll, för att skapa en bättre miljö för våra unga. Att förebygga de psykiska problem som kan komma att påverka ett barn genom hela livets gång måste var en av hörnstenarna. Barnet går inte att ersätta. Barnet är unikt och har rätt till båda sina föräldrar, och att få vara barn.

Myndigheter måste möta familjer i svåra situationer och bidra till att lösa konflikter. Moderatkvinnornas reformgrupp Familjefrid ser att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) inte heller alltid lever upp till lagstiftarens intentioner och att domstolar inte hänger med samhällsutvecklingen. Visst sker förändringar, men för många barn och unga vuxna kommer dagens långa processer resultera i en ohälsa långt upp i vuxenlivet. Ett resultat av att svenska myndigheter svek.

Därför har vi i reformgruppen flera förslag på förändringar, allt från lagstiftning till implementering av goda exempel ute i kommunerna, till krav på medling före en rättegång, till sanktioner för den föräldern som saboterar och inte vill stärka relationen till hela sin släkt. Vi tänker inte svika barn och unga!

Eva Solberg, ordförande Reformgruppen Familjefrid, ledamot Moderatkvinnornas Nationella styrelse

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Psykisk ohälsaBarnUngaIVO

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev