tisdag6 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

MP: Vi måste minska läkemedlens miljöpåverkan

Läkemedlen är en nödvändig del av den moderna sjukvården och de räddar liv. Men de är också svåra att bryta ned och kan orsaka stora skador på miljön. Därför måste vi se till att den miljöpåverkan våra läkemedel har minskar, skriver miljöminister Karolina Skog (MP), riksdagsledamoten Emma Nohrén (MP) och regionrådet Anders Åkesson (MP).

Publicerad: 3 september 2018, 03:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Miljöpartiet vill minska miljöpåverkan från läkemedel, skriver Karolina Skog, Emma Nohrén och Anders Åkesson. Foto: Tofumax, Colourbox / Kristian Pohl, Regeringskansliet / Sveriges riksdag / Jens Christian, Region Skåne


Ämnen i artikeln:

MiljöpartietHälsaLäkemedel

Ett läkemedel kan påverka miljön i flera led. En uppenbar effekt finns vid tillverkningen, som till stor del är koncentrerad till några områden i Asien. När läkemedel tillverkas i länder med svaga miljölagar blir utsläppen från fabrikerna snabbt ett faktum. Skrämmande höga halter av antibiotika har uppmätts i sådana vattendrag och läckaget ökar problemen med resistenta bakterier. Detta är en av orsakerna till att antibiotikaresistenta bakterier kan komma att orsaka 10 miljoner dödsfall per år i världen år 2050.

Läkemedel kan påverka miljön även efter att de gjort nytta för människan. Eftersom många läkemedel är svåra att bryta ned rår varken kroppen eller konventionella reningsverk på dem. De speciella egenskaperna som är själva orsaken till att de effektivt botar sjukdomar, kan alltså drabba naturen hårt när de passerat genom kroppen och avloppet. Hormonförändrande läkemedel kan till exempel passera genom kroppen, avloppsnätet och ut i vattendragen – där de kan få fiskar att byta kön eller ändra beteende.

Ansvaret för att produktionen och konsumtionen av läkemedel ska bli mer miljösmart kan dock inte ligga på privatpersoner och patientsäkerheten får naturligtvis inte riskeras. Det behövs klok politik som leder vägen.

Lösningen är att gynna läkemedel som har tillverkats på ett miljösmart sätt. Flera landsting går i bräschen genom att ställa miljökrav på de läkemedel som används inom vården, men för de läkemedel som köps av privatpersoner finns inget motsvarande. Vi måste också se till att reningsverken moderniseras så att de kan ta hand om resterna. Tekniken finns och används redan på vissa håll i landet.

Miljöpartiet vill:

Starta upp en försöksverksamhet med en miljöpremie: Valet av läkemedel påverkar miljön. De företag som producerar läkemedel på ett miljösmart sätt med tillräcklig rening måste få lättare att konkurrera. Systemet gynnar läkemedel med lågt pris. Då blir det svårt för producenter som tar ett miljöansvar, och vars produkter därmed är något dyrare, att kunna konkurrera. En miljöpremie skulle gynna ansvarstagande läkemedelstillverkare, exempelvis svenska företag som redan har god miljöstandard.
Kräva att de största reningsverken i Sverige ska ha infört läkemedelsrening senast år 2025. Tekniska Verken i Linköping har redan infört läkemedelsrening och andra är på väg. IVL (Svenska Miljöinstitutet) stöttar genom sin pilotanläggning teknikutvecklingen. I regeringens budget finns pengar för att stötta de som vill gå först. Men tempot måste höjas. Vi vill därför kräva att de största reningsverken i Sverige ska ha infört läkemedelsrening senast år 2025. Det handlar om ungefär 20 stycken. På så vis kan de stora reningsverken som har resurser att driva teknikutvecklingen visa vägen. År 2030 ska 50 av de mest angelägna reningsverken ta bort läkemedelsresterna. Inom drygt ett decennium kan vi tillsammans rena ungefär tre fjärdedelar av allt kommunalt avloppsvatten från läkemedelsrester.

Vår konsumtion av läkemedel har en miljöpåverkan, både i den egna kommunens vattendrag och i andra länder. Politiken och företagen måste tydligt visa vägen. Miljöpartiet vill därför minska miljöpåverkan från läkemedel genom krav på rening och en ny miljöpremie.

Karolina Skog, miljöminister (MP)

Emma Nohrén, riksdagsledamot (MP)

Anders Åkesson, regionråd i Region Skåne och riksdagskandidat (MP)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev