Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

MP: Ingen ska hamna mellan stolarna

Den psykiska ohälsan ökar. En sammanhållen vård och omsorg där kommunens och landstingets insatser hänger ihop är ofta avgörande för att människor ska få rätt hjälp. För den enskilde spelar det ingen roll vem som har ansvaret, det ska bara fungera.

Publicerad: 2 augusti 2018, 03:10

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Enligt Socialstyrelsen har psykisk ohälsa hos barn mellan 10 och 17 år ökat med mer än 100 procent under en tioårsperiod.


Ämnen i artikeln:

Psykisk ohälsaOmsorgKommuner

Från Miljöpartiets sida har vi särskilt identifierat tre områden där samverkan mellan landsting och kommun måste förbättras.

Den psykiska ohälsan. Enligt Socialstyrelsen har psykisk ohälsa hos barn mellan 10 och 17 år ökat med mer än 100 procent under en tioårsperiod. Under 2016 tog 1134 personer sina liv och bland män mellan 15 och 44 år är självmord den vanligaste dödsorsaken. Kommun och landsting är oerhört viktiga aktörer för att förebygga självmord och psykisk ohälsa.

Missbruks- och beroendevården. Här är en god samverkan mellan kommun och landsting avgörande. I områden som exempelvis Tensta är en bra beroendevård dessutom en satsning på trygghet, då många problem är kopplade till organiserad brottslighet och narkotikahandel.

Våld och sexuella övergrepp. Metoo-rörelsen har plågsamt tydligt visat att våld och sexuella övergrepp är ett utbrett samhällsproblem. I undersökningen "Våld och hälsa" från 2014 svarade drygt en av tio kvinnor och en av hundra män över 18 år att de hade utsatts för allvarligare sexuellt våld. Samhället måste ta steg framåt för att mer effektivt ge stöd till dem som utsatts.

För att ge ett bättre stöd till individen lägger vi nu följande fem förslag till stärkt samverkan mellan Stockholms läns landsting och Stockholms stad:

1. Utöka antalet familjecentraler och hembesöksprogram! Vi vill utöka antalet  familjecentraler, med öppen förskola, socialtjänst och barnavårdscentral under ett tak, där barn och familjer kan få tidigt stöd. Här behöver landstinget delta i arbetet, vilket hittills inte har skett under alliansens styre. Stockholms stads enda familjecentral finns idag i Spånga. Vi vill att fler centraler startas och att arbetet med hembesöksprogram utökas.

2. Satsa på elevhälsan, stärk länkningen mellan elevhälsa och psykiatri!
Det krävs gemensamma krafttag för att vända utvecklingen kring psykisk ohälsa. Länkningen mellan kommun och landsting måste stärkas, inget barn får stå utan hjälp. Elevhälsan behöver byggas ut, varje skola ska ha ett elevhälsoteam, och samarbetet med socialtjänsten måste förbättras. Vi vill se en köfri barn- och ungdomspsykiatri.

3. Stärk arbetet med individuella planer för personer med behov av stöd från både socialtjänst och landsting. Många med missbruksproblem har också en omfattande psykisk problematik. Kommun och landsting har ett delat ansvar för missbruksvården, medan landstinget ansvarar för behandling mot psykisk ohälsa. Kommun och landsting måste därför gemensamt se till att människor får rätt stöd och hjälp – och att insatserna är lätta att nå.

4. Ge stöd åt barn och vuxna som utsatts för våld och sexuella övergrepp att komma vidare i livet! Samhället måste bli bättre på att ge stöd till personer som utsatts för våld och sexuella övergrepp och som drabbats av trauman. Vi vill därför inrätta ett länsövergripande resurscentrum för där socialarbetare och landstingspersonal arbetar sida vid sida. 

5. Ta fram en handlingsplan för att minska självmorden, inrätta ett länsövergripande kristeam! Kommuner och landsting bör, som riksdagen gjorde 2008, anta en nollvision för självmord, samt ta fram handlingsplaner med delmål som följs upp. Därtill bör det inrättas länsövergripande kristeam, såsom organisationen Suicide Zero föreslår, som kan ge stöd efter ett självmord eller om en person försökt ta sitt liv. Kristeamet ska också kunna utbilda i hur man ser varningssignaler hos individer och kan förhindra suicid.

För individen spelar det ingen roll vem som ger stöd och hjälp, det ska bara fungera. Då krävs en stärkt samordning mellan kommun och landsting och höjda ambitioner. Varje människa ska få det stöd hon behöver, ingen ska falla mellan stolarna. Med våra förslag tar vi viktiga steg i den riktningen.

Åsa Lindhagen, socialborgarråd Stockholms stad (MP)

Susanne Nordling, oppositionslandstingsråd Stockholms läns landsting (MP)

Sus Andersson, ordförande Spånga-Tensta stadsdelsnämnd (MP)

Sandra Ivanovic Rubin, ledamot i programberedningen för stora folksjukdomar i Stockholms läns landsting (MP)

Lars Harms-Ringdahl, ledamot i patientnämnden och forskningsberedningen i Stockholms läns landsting (MP)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev