Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Mjölk fortfarande överlägset för barn

Mjölken är både näringstät och har många miljömässiga fördelar, menar miljöexpert på LRF Mjölk och näringsfysiolog.

Publicerad: 24 november 2017, 12:44

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

LivsmedelKlimatMiljö

Den senaste tiden har mjölken diskuterats, ur såväl närings- som miljöperspektiv. Ofta tar debatten upp den ena aspekten, men inte den andra, och tenderar därför att hamna i något endimensionella slutsatser. Dessutom behöver vi komma ihåg att svenska förhållanden på många plan skiljer sig från de globala. Svensk mjölkproduktion bidrar bland annat till ovärderlig biologisk mångfald. Samtidigt är mjölk ett mycket näringstätt livsmedel och därför viktigt för målgrupper med extra stort behov av näringsrik mat – däribland barn. Det är dags att börja prata näringstäthet i förhållande till miljöpåverkan för att få en mer rättvisande bild av hur vår kost påverkar både hälsa och miljö.

Mjölk har ifrågasatts ur ett miljöperspektiv under ett antal år. Efter FN:s rapport Livestock’s long shadow, växlade diskussionerna upp ytterligare. Denna rapport, i kombination med jämförelser mellan klimatpåverkan från olika livsmedel, ger lätt intrycket att produktionen av mjölk har en mycket hög miljökostnad. Så må det vara, globalt. Och det svenska systemet för mjölkproduktion är ingalunda perfekt.

Dock ger det många fördelar som kan vara svåra att efterlikna utan betande boskap. Det bidrar inte minst med många viktiga ekosystemtjänster och biologisk mångfald. Jordbruksverket konstaterar att naturbetesmarker är en av de mest artrika miljöerna i odlingslandskapet, och att en tredjedel av dessa marker betas av nötkreatur från mjölkras. Enligt WWF är en kvadratmeter naturbetesmark lika artrik som en kvadratmeter regnskog.

Naturvårdsverket skriver vidare i sin fördjupade utvärdering av miljömålen 2015 att ”Mjölkproduktionen utgör motorn i systemet för att bevara betesmarkerna och en lönsam mjölkproduktion är därmed en förutsättning för en långsiktig hävd av betesmarker”.

Värt att nämna i sammanhanget är att svensk mjölkproduktion har 44 procent lägre koldioxidutsläpp än det globala genomsnittet. Den svenska mjölkproduktionen omvandlar dessutom protein av låg kvalitet (i fodret) till protein av hög kvalitet (mjölkprotein). Vidare är mjölkkornas foder i huvudsak närproducerat.

Det finns också anledning att i debatt och forskning om kosthållning diskutera miljö och näring tillsammans – hur mycket näring får vi för den faktiska miljöpåverkan som vår livsmedelsproduktion har? Med mjölk får vi mer näring i relation till klimatpåverkan än något annat undersökt flytande livsmedel.

För målgrupper med ett extra stort behov av näringstäta livsmedel kan mjölk och mjölkprodukter, med sin överlägsna näringstäthet, tillföra viktig näring till kosten. När exempelvis vissa förskolor byter ut mjölk mot vatten till maten, så får många barn svårt att få i sig tillräckligt med viktiga näringsämnen såsom kalcium, vitamin D och riboflavin (9). Mjölk till maten är därför ett enkelt sätt för barnen att få i sig den näring de behöver.

Låt oss därför i debatten börja ta hänsyn till vad vi faktiskt får för näring för den miljöpåverkan vi orsakar i vår livsmedelskedja. Barn har ett särskilt stort behov av näringstäta livsmedel, och vi menar att mjölk som måltidsdryck kan ge en enkel försäkran om en tillräckligt näringsrik kost. I mjölkens fall till en relativt låg miljökostnad och med värdefulla ekosystemtjänster och biologisk mångfald på köpet.

Lisa Ehde, expert på miljö och klimat på LRF Mjölk

Anki Sundin, näringsfysiolog

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

LivsmedelKlimatMiljö

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev