lördag28 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Missbruksvården klarar inte av nätdrogerna

Uppdrag gransknings senaste program om missbruksdöden visar ännu en gång att en bättre missbruksvård är nödvändig. Behovet av reformer påskyndas av de livsfarliga och lättillgängliga nätdroger som sprids bland både yngre och äldre missbrukare. Är den nya regeringen beredd att göra förändringar i tvångslagstiftningen och stimulera satsningar på integrerad vård?

Publicerad: 6 november 2014, 09:35

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Allt fler dör av missbruk och värre blir det med nätdrogerna.


Ämnen i artikeln:

NarkotikaSocialtjänsten

Uppdrag granskning tar upp ”missbruksdöden i sitt senaste program, som sändes i går onsdag. Här får vi möta tragiska öden där unga missbrukare dött trots stöd och behandling. Budskapet är att de borde fått tvångsvård och kritik riktas mot att det inte finns samverkansöverenskommelser mellan landsting och kommun.

Missbruksutredningen som blev klar 2011 föreslog att ansvaret för missbruksvården skulle ligga på landstinget. Riksdagen beslutade i stället att kommun och landsting skulle göra överenskommelser om hur man ska samverka kring vården av missbrukare. Riksdagen gick inte heller vidare med Missbruksutredningens förslag om att tvångsvården skulle regleras i en lag istället för i två olika som det är i dag; LVM och LPT.

I Föreningen Sveriges Socialchefers (FSS) yttrande över Missbruksutredningens förslag slog vi fast att kommunen skulle fortsätta ha ett ansvar för den icke medicinska behandlingen och att kommuner och landsting skulle samverka kring vården.

Vi tror fortfarande att en effektiv missbruksvård bara kan skapas genom en fortsatt och utvecklad samverkan mellan landstingen och socialtjänsten. Först då kan vi förena landstingets medicinska kunskaper med socialtjänstens helhetssyn med fokus på hela familjen och övrigt nätverk som viktiga faktorer för att missbrukaren ska klara sin behandling.

En bättre missbruksvård är nödvändig! Vi måste nå fler tidigare. Kommunen och landstinget måste tillsammans utveckla bättre behandlingsmetoder för dem som har ett beroende. Tvångsvården måste regleras på ett enhetligt sätt. Hur samverkan organiseras ska inte vara ett dilemma för missbrukaren eller anhöriga som söker vård. Integrering av verksamheter och insatser måste ske ur ett brukarperspektiv – brukaren ska inte behöva bry sig om vem som är huvudman.

Det här har Östergötlands landsting tagit upp i sin nyligen gjorda behovsanalys av beroendevården. Där vill man nu satsa på integrerade mottagningar tillsammans med kommunerna, där missbrukaren ska kunna få koordinerade bedömningar och överlappande vård mellan socialtjänst och beroendevård samt psykiatri. Landstingen måste tydliggöra primärvårdens ansvar för beroendevården – särskilt när det gäller tidig upptäckt av missbruk.

Det räcker inte att respektive verksamhet gör bedömningar utifrån det egna verksamhetsfältet, det är FSS tydliga ståndpunkt! Mest framgångsrika tror vi att tidiga, frivilliga och lättillgängliga insatser är. Men när vård utan samtycke krävs kan det regleras med LPT som anpassas för missbrukare som behöver skydd.

Missbruksutredningen föreslog att enbart LPT ska ligga till grund för tvångsvård av missbrukare. Utredningen visade att tillämpningen av LPT och LVM skiljer sig åt i hög grad i olika delar av landet. Därför tycker FSS att det vore bra att ha en enda lag som reglerar tvångsvården för missbrukare. Men LPT har för missbrukare i huvudsak använts för att lösa ett akut problem. Vi vill understryka att en enda lag för missbrukare som är i behov av vård utan samtycke, behöver ta hänsyn till att vissa grupper med beroendeproblematik kräver längre vårdtider.

Det är drogerna och missbruket som dödar. Allt värre blir det av de livsfarliga och lättillgängliga nätdroger som sprids bland både yngre och äldre missbrukare. Vi behöver mer kompetens för att möta dessa dödliga droger. Vi behöver snabba på samverkan mellan landstingets och kommunernas missbruksvård. Är den nya regeringen beredd att göra förändringar i tvångslagstiftningen och stimulera satsningar på integrerad vård?

Karl Gudmundsson, (Jönköping) ordförande i Föreningen Sveriges Socialchefer

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

NarkotikaSocialtjänsten

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev