Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Missbrukare behöver socialens helhetssyn

Sjukvården har en viktig uppgift i missbruksvården, men ska barn och andra anhöriga få den hjälp som de så väl behöver krävs samverkan med socialtjänsten, skriver representanter för Föreningen Sveriges Socialchefer.

Publicerad: 17 juni 2011, 09:25

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Utredare Gerhard Larsson har lämnat Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU 2011:35) till regeringen. Han anser att landstinget bör ta över missbruksvården eftersom det finns ett dolt missbruk som socialtjänsten inte når och för att små kommuner inte klarar av att bära vårdens kostnader.

Gerhard Larsson har lyft ett antal viktiga frågeställningar, men vi håller inte med om alla hans slutsatser. Vi är övertygade om att missbrukarna får det bästa stödet och den bästa vården genom att missbruksvården utgör en del av en samlad socialtjänst som arbetar tillsammans med landstingen.

Primärvården har en unik möjlighet att se och upptäcka missbruk. Det uppdraget har den redan, men tyvärr tar inte alla husläkare sitt ansvar. Ibland saknas mod eller kunskap för att ställa nödvändiga frågor – ibland är kundrelationen viktigare än att ta tag i problemet.

På det här området behövs ingen ansvarsförändring. I stället måste huvudmannen, landstinget, ta sitt ansvar fullt ut. Vidare måste läkarutbildningen ge betydligt djupare kunskaper om missbruk.

Gerhard Larsson anger som skäl för att landstingen ska ta över missbruksvården att många kommuner är för små för att bära höga missbrukskostnader. Ja, vi har många små kommuner. Tyvärr har det inte varit politiskt möjligt att åtgärda. Ansvarsutredningen försökte lyfta frågan, men misslyckades. Problemen med små kommuner är ingen missbruksfråga utan påverkar många delar av den kommunala sektorn.

Missbrukarna och deras familjer behöver samhällets stöd för att bli fria från missbruket, och samhällets stöd för att se barnens behov i missbruksmiljöer. Socialtjänstens arbetssätt och förhållningssätt gör att vi inte bara ser missbrukaren, utan hela familjen och övrigt nätverk som resurser för att nå framgång med missbruksbehandlingen. Ett ensidigt medikaliserat synsätt når inte hela vägen fram.

Frågetecknen kring ansvarsgränser försvinner inte med Gerhard Larssons förslag, i stället uppstår nya. Vi tror att en effektivare missbruksvård bara kan skapas genom en fortsatt och utvecklad samverkan mellan landstingen och socialtjänsten.

För FSS är en bättre missbruksvård nödvändig: Vi måste nå fler tidigare. Vi måste utveckla behandlingsmetoderna för dem som har utvecklat ett beroende. Låt oss lägga energi på detta i stället för på en stor organisationsförändring som inte löser de problem som finns.

Lotta Persson, ordförande, Föreningen Sveriges Socialchefer (FSS)
Leif Söderholm, ordförande, region Stockholm-Gotland, FSS

Lotta Persson, Ordförande, Föreningen Sveriges Socialchefer

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev