måndag5 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Migrationsverket måste fatta tidiga åldersbeslut

Det är av yttersta vikt att Migrationsverket fattar tidiga åldersbeslut som är möjliga att överklaga, så att JO:s ur rättssäkerhetssynpunkt befogade kritik kan tillgodoses, skriver Henrik Sundström, advokat, i en replik till Migrationsverket.

Publicerad: 16 september 2016, 11:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

EnsamkommandeÅldersbedömning?MigrationsverketHälsaMigrationMigrationspolitik

REPLIK Till att börja med får jag tacka Migrationsverkets rättschef för vänligheten att bemöta mitt inlägg Så tas snabbare beslut om asylsökandes ålder. Svaret föranleder emellertid några reflektioner.

Det är riktigt att jag kunde ha varit tydligare med att domen MIG 2014:1 inskränkte verkets utredningsansvar, och rörde inte sökandens bevisbörda som sådan. Avsikten var att inlägget skulle förstås av en läsekrets av huvudsakligen politiker. Jurister som är bekanta med området borde nog inte ha haft några större problem med att tolka vad som avsågs.

Ur den senaste rättsliga kommentaren hos Migrationsverket (SR 35/2015) om åldersbedömning kan citeras: ”Denna rättsliga kommentar bygger på Migrationsöverdomstolens dom MIG 2014:1”. Ett påstående om att domen därmed inte skulle ha förändrat rättsläget blir då en aning svårt att ta in.

Vidare tycks Fredrik Beijer mena att Migrationsöverdomstolen inskränkte verkets utredningsansvar som en följd av att det inte fanns några läkare som var villiga att utföra åldersbedömningar. Det är möjligt att andra vet något som inte jag vet, men den slutsatsen går i vart fall inte att utläsa direkt ur domen. Däremot framgår en sådan passus som en del av ett resonemang om återförvisning från migrationsdomstol.

Justitieminister Morgan Johansson har sagt att Migrationsverket ska beställa medicinska åldersbedömningar från Rättsmedicinalverket, och att den asylsökande som vägrar underkasta sig sådan bedömning kan komma att betraktas som vuxen.

Dessa otvetydiga uttalanden innebär en återgång till läget före MIG 2014:1. Det är dock ännu öppet om detta överhuvudtaget är genomförbart och i så fall på vilket sätt; genom att verket ändrar sin process, eller på annat sätt, till exempel genom förändringar i utlänningsförordningen.

Vidare är det oavsiktliga fullföljdsförbudet mot åldersbeslut i utlänningslagen ännu inte ändrat. Det är då av yttersta vikt att Migrationsverket fattar tidiga åldersbeslut som är möjliga att överklaga, så att JO:s ur rättssäkerhetssynpunkt befogade kritik kan tillgodoses.

Henrik Sundström, advokat,  fd kommunstyrelsens ordförande (M) Uddevalla

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev