Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Mer måste göras för att lösa Sahlgrenskas problem

Om Sahlgrenska universitetssjukhuset ska kunna erbjuda jämlik och lika vård för alla så måste ansvariga politiker och tjänstemän å det snaraste lösa arbetsmiljöfrågan, replikerar överläkaren Olof Lekholm till den tillträdande styrelseordföranden för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Henrik Ripa (M).

Publicerad: 21 december 2018, 14:08

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Avdelningar går på knäna och skyddar sig genom att mota bort patienter, skriver överläkaren Olof Lekholm.

Foto: Privat / Sahlgrenska univerisitetsjukhuset


Ämnen i artikeln:

Västra GötalandSahlgrenska universitetssjukhusetGöteborgVårdplatserArbetsmiljöVårdpersonalPatienterAkutsjukvårdSjuksköterskor

Replik. Problemen på Sahlgrenska och övriga SU är sannerligen inte nya. Ändå händer väldigt lite.

2018 har vi en situation där personer med uppenbart behov av vård nekas plats. Avdelningar går på knäna och skyddar sig genom att mota bort patienter. Patienter nekas även intensivvårdsplats – men hamnar där ändå någon timme senare. Andra skrivs ut från intensivvården för tidigt och kommer tillbaka efter något dygn på vanlig avdelning. Patienter flyttas runt, inte för att möta deras behov utan för att frigöra platser.

Det talas om att vi är bra på de svårast sjuka, men det är ju uppenbart inte helt sant. Mycket bra görs men också en hel del som redan borde ha gjorts.

Vad gäller ”de mindre sjuka” så finns det en utbredd uppfattning att sjukhuset har för många patienter som kunde gått till sin vårdcentral. Det kan diskuteras, från min horisont på akuten så är det ett mindre problem. De patienterna kan vi prata med och skicka vidare.

Akutvårdens problem är i stället de patienter som har helt vanliga sjukdomar, som kan tas om hand på vilket sjukhus som helst, men som behöver en plats på vårdavdelning. Att sjukdomen är vanlig och enkel att behandla innebär inte att den inte är farlig, eller att vårdcentralen per automatik kan lösa det. De flesta människor i Sverige dör i vanliga snarare än exotiska sjukdomar!

Sahlgrenska har utöver sitt uppdrag att ge högspecialiserad vård för vissa grupper också ansvar för den ”vanliga” sjukhusvården för de personer som bor i vår del av Göteborg. De patienterna får nu i många fall inte den vård de behöver och förtjänar. Detta är en politisk fråga, med flera delar som måste lösas.

Ska Sahlgrenska/SU ha ansvar för både högspecialiserad vård och ”det vanliga”, länssjukvården? Om svaret är nej, om det fina Universitetssjukhuset inte ska befatta sig med länssjukvården, så krävs att man tar bort det uppdraget.

Kanske ska Sahlgrenska bara ta den högspecialiserade vården och Östra sjukhuset och Mölndals sjukhus länssjukvården? Problemet är att då behövs en ny akut för västra Göteborg, då Östra och Mölndal näppeligen kommer att ta sig an alla de patienter som nu får ”vanlig” vård på Sahlgrenska. Då kan ett  nytt sjukhus, Göteborgs Lokalsjukhus behövas?

Att upprepa att SU får mer pengar hjälper inte. Befolkningen ökar, folk lever längre och vi kan ge svårt sjuka fler år att leva med behandling. Då ökar behovet av vård och volymen. Om politiker och befolkning vill det så kan man minska mängden given vård, men jag är tveksam till om det finns stöd i samhället för det.

Ska vi ha en jämlik och god vård för alla? Om man väljer att som nu offra den vanliga vården så ökar klyftorna avseende möjligheten att få god vård. Om man inte satsar på den basala vården, både primärvård och sjukhusbaserad, så blir det bara de som kan betala för privat vård som kan få bra bassjukvård. Det systemet vill inte jag att vi ska ha i Sverige. Våra politiker behöver ge sig till känna i den frågan, för alla eller efter plånbok?

Om vi ska ha jämlik och lika vård för alla så måste man, å det snaraste, lösa arbetsmiljöfrågan. Sådan vård går inte att ordna om man inte ser till att medarbetarna har en välfungerande attraktiv arbetssituation. Nu finns det avdelningar där sjuksköterskor gråter under vissa arbetspass. Det omöjliggör god vård, både högspecialiserad och vanlig. Att få personalen att stanna skulle också påtagligt minska rekryteringskostnader som är omfattande och öka effektiviteten.

Olof Lekholm, överläkare, specialist internmedicin och akutsjukvård, SU/Sahlgrenska

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev