Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Mer byråkrati lyfter inte sjukhusens ekonomi

Det är glädjande att Socialdemokraterna nu lyssnat på oss i Alliansen. Ordning och reda i landstingets ekonomi är en förutsättning för att ge invånarna en god och säker vård i Stockholms län. Men byråkratiska kommissioner är inte rätt medel för att uppnå det.

Publicerad: 4 februari 2015, 09:46

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Utmaningarna i dag innebär att vi ser över varje kostnad, svarar Alliansen.


Ämnen i artikeln:

SjukhusFinansieringsformer

REPLIK. Det är glädjande att Erika Ullberg (S) och Dag Larsson (S), äntligen har lyssnat på oss i Alliansen. I deras artikel Sjukvårdsekonomi i fritt fall kräver nya lösningar i Dagens Samhälle 30/1 bekräftar de våra politiska principer: Att ordning och reda i landstingets ekonomi är en förutsättning för att kunna fortsätta utveckla en god och säker vård till invånarna i Stockholms län.

Under 2015 tillför Alliansen också drygt två miljarder kronor till sjukvården där vi i sjukvårdsbudgeten på 53 miljarder har fokus på hälsa, kvalitet och bemötande. Samtidigt innebär ett ekonomiskt ansvarstagande att vi måste sätta in åtgärder när budget och avtalade ramar inte hålls.

Den kostnadsutveckling som nu pågår är inte hållbar, det är både vi i politiken och sjukhusledningarna helt överens om. Tillsammans måste vi hitta smartare arbetssätt för att ta tillvara kompetensen hos den rekordstora personalstyrkan som arbetar i vården, där vi också låter vårdens medarbetare fatta de medicinska besluten samtidigt som vi hela tiden ser över och anpassar vårdvalet efter patientens bästa.

I några delar går Socialdemokraterna tyvärr bort sig. Deras vurm för byråkratiska kommissioner leder bara till mer byråkrati. Att de dessutom nu plötsligt är emot avskaffandet av det årliga effektiviseringskravet, något som de tidigare varit för att avskaffa, verkar tyvärr endast vara ett försök att plocka politiska poäng.

I stället hoppas vi på breda lösningar där vi kan ge akutsjukhusen långsiktigt stabila förutsättningar. I framtidens hälso- och sjukvård med stora investeringar under de kommande åren finns ett behov av att tillåta att kostnaderna varierar något från år till år. Därför ger vi nu förutsättningar och möjlighet till bättre överblick av kostnadsutvecklingen.

I andra delar som berör strategin och principerna för den framtida styrningen av akutsjukhusen verkar Socialdemokraterna dela vår uppfattning. Det handlar om att:

• Akutsjukhusen ska ges långsiktiga stabila förutsättningar och stöd för att klara av de ekonomiska och verksamhetsmässiga målen.

• Varje akutsjukhus och universitetssjukhuset får ett tydligt ansvar för sin verksamhet både vad gäller överskott och underskott med en ekonomisk ram för perioden 2015 till 2019.

• Ett tydligare delegerat ansvar och en tydligare uppföljning av uppdrag och den ekonomiska utvecklingen.

• Genomföra ett systematiskt arbete med sjukhusledningarna för att identifiera hur vården kan komma närmare medborgarna.

• Styra såväl avtal som ersättningsmodeller mot högre effektivitet och förbättrad kvalitet.

De ekonomiska utmaningarna i dag innebär att vi ser över varje kostnad och vidtar åtgärder där det behövs. Bara så får vi en långsiktigt hållbar ekonomi där vi säkrar att nuvarande och framtida vårdbehov tillfredställs inom sjukvården.

Torbjörn Rosdahl, finanslandstingsråd (M) Stockholms läns landsting

Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdslandstingsråd, gruppledare (L)

Ella Bohlin, barn- och äldrelandstingsråd (KD)

Gustav Hemming, miljö- och regionplaneringslandstingsråd (C)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

SjukhusFinansieringsformer

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev