måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

”Mer behöver göras för en jämlik vård”

Svensk hälso- och sjukvård håller generellt hög kvalitet. Den har också högt förtroende bland patienterna. Även om mycket är bra kan vi dock inte vara nöjda. Vården måste bli mer jämlik och patientcentrerad, och hålla hög kvalitet på alla områden. Ett område som måste förbättras är tillgängligheten. Vårdköerna måste bli kortare.

Publicerad: 18 juni 2015, 03:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Mycket görs för att göra den svenska sjukvården mer jämlik, patientcentrerad och tillgänglig men mer behöver göras. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet


Ämnen i artikeln:

TillgänglighetVårdkedjorVårdköerHälsaCancer

REPLIK på artikeln Regeringen riskerar att förvärra vårdköerna i DS 11/6.

Vi menar att tillgänglighetssatsningar behöver ske på tre sätt; bra uppföljning, generella satsningar för att lösa problemens bakomliggande orsaker och riktade insatser på strategiskt viktiga områden.

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att följa upp väntetider enligt principen om patientens väg genom vården. I det ingår bland annat att göra årliga mätningar av väntetider i cancervården och vid akutmottagningar. Ett viktigt utvecklingsområde är arbetet med att analysera orsaker och konsekvenser av skillnader i tillgänglighet. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har också fått medel för att fortsatt driva och utveckla uppföljningen av tillgängligheten.

Regeringen har i överenskommelsen med SKL om samordnings- och tillgänglighetsmiljarden ställt som krav att landstingen och regionerna ska rapportera in väntetider till den nationella väntetidsdatabasen för att över huvud taget få ta del av pengarna.

Denna överenskommelse ska öka tillgängligheten genom lokalt anpassade handlingsplaner. Skillnaden mot den tidigare kömiljarden är att denna regering ser den kritik som bland annat Sveriges läkarförbund och flera patientföreningar riktat mot den typen av skarpt prestationsbaserade ersättningar. Snarare än detaljstyrda mått som riskerar att leda till undanträngningseffekter av exempelvis kroniskt sjuka, ser vi att insatserna måste fokuseras på att ge vård efter patienters skiftande behov. Tillgängligheten måste vara god för alla men de som har störst behov ska också stå i fokus i vården.

Riksrevisionen konstaterar i en granskning från 2014 att mycket tyder på att de stora effekterna på tillgänglighet kom av den överenskommelse om vårdgarantin som den socialdemokratiska regeringen introducerade 2005, snarare än senare satsningar. De senaste åren har väntetiderna legat i stort sett still och vissa tendenser till försämringar har skett, trots kömiljarden. Även Alliansen verkar ha förstått att den gjort sitt – varför föreslog man annars att den skulle ersättas av en samordnings- och tillgänglighetsmiljard?

En viktig utmaning i vården, som i sin tur orsakar tillgänglighetsproblem, är kompetensförsörjningen. Regeringen har därför bjudit in till en nationell samling för kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården för att gemensamt hitta lösningar mellan aktörer på nationell och regional nivå. Regeringens högskolepolitik ger också en tydlig utbyggnad av bland annat sjuksköterskeutbildningen.

Riktade insatser är särskilt angeläget på cancerområdet. Väntetiderna för vissa diagnoser kan vara tre gånger längre i ett landsting eller en region, än de är i andra. Det är givetvis oacceptabelt. Det är också därför regeringen, i samarbete med SKL, satsar två miljarder kronor under mandatperioden på att göra cancervården mer tillgänglig och mer jämlik. Detta sker särskilt genom en arbetsmodell med standardiserade vårdförlopp, som ska korta väntetiderna i samband med utredning och behandling.

Mycket görs för att göra den svenska sjukvården mer jämlik, patientcentrerad och tillgänglig men mer behöver göras framöver. För målet kan inte vara annat är att Sverige ska ha en hälso- och sjukvård i världsklass.

Gabriel Wikström, folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister (S)

Dag Larsson, ordförande SKL:s sjukvårdsdelegation (S)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev