Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Maximera äldres möjlighet till fler friska år

En viktig förebyggande hälsoåtgärd för äldre är vaccinationer, men i dag finns inget nationellt vaccinationsprogram för denna åldersgrupp i Sverige. I stället skiljer sig kostnaderna, informationen och tillgången till vaccination åt i landet. Nu måste ett nationellt program införas.

Publicerad: 6 april 2016, 03:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ett nationellt vaccinationsprogram ger ökad hälsa för äldre och minskade kostnader för vård och omsorg.


Ämnen i artikeln:

ÄldresjukvårdVaccinationerPensionärerÄldrevård

Resultaten imponerar inte – några landsting och regioner lyckades förra influensasäsongen nå över 60 procents täckningsgrad för influensavaccination. Men tre landsting och regioner ligger under 40 procent i vaccinationstäckning. Detta är långt under Världshälsoorganisationens (WHO:s) rekommendation på 75 procent.

I andra europeiska länder som Storbritannien, Frankrike och Nederländerna finns vaccinationsprogram för äldre. Sverige har halkat efter när det gäller preventiva insatser för äldres hälsa. Det är inte värdigt ett välfärdssamhälle. Framtiden för äldres vaccinationer håller nu äntligen på att ändras även i Sverige.

Folkhälsomyndigheten har nyligen skickat ut ett förslag på remiss om ett särskilt vaccinationsprogram för influensa- och pneumokockvaccination. Där föreslås att influensavaccination ska införas som ett nationellt särskilt vaccinationsprogram för äldre över 65 år och för riskgrupper. PRO och SPF Seniorerna stödjer detta.

Men när det gäller pneumokocker, som är bakterier som kan leda till luftvägsinfektioner såsom lunginflammation, föreslår Folkhälsomyndigheten inget särskilt vaccinationsprogram för äldre. Folkhälsomyndigheten tycker att det är för dyrt. PRO och SPF Seniorerna har en annan syn. Vi anser att pneumokockvaccination är nödvändig för att kunna ge utsatta individer skydd mot en allvarlig livshotande sjukdom.

Folkhälsomyndigheten har inte heller gjort någon bedömning av bältrosvaccination för äldre. Detta är en brist då bältros är en vanlig sjukdom bland äldre som kan orsaka kraftiga nervsmärtor.

PRO och SPF Seniorerna anser att Folkhälsomyndighetens förslag är ett steg i rätt riktning. Men ett sammanhållet äldrevaccinationsprogram innehållande vaccin mot influensan, pneumokocker och bältros skulle emellertid ge äldre en ännu bättre livskvalitet, ökad trygghet samt färre för tidiga döds- och sjukdomsfall.

Stödet bland PRO:s och SPF Seniorernas medlemmar för att införa ett äldrevaccinationsprogram är högt. Vår medlemsundersökning visar att en klar majoritet (86 procent) av de som svarade på enkäten är positiva till införandet av ett vaccinationsprogram för äldre, och mer än hälften skulle vaccinera sig mot fler sjukdomar om det var billigare eller utan kostnad.

En väl sammanhållen och organiserad äldrevaccination skulle ha goda förutsättningar att öka intresset hos äldre för att vaccinera sig. Om äldrevaccineringen inordnas i ett nationellt vaccinationsprogram kan man realistiskt förvänta sig en lika hög vaccinationstäckning som inom barnvaccinationsprogrammet. Detta kommer att ge ökad livskvalitet och hälsa för äldre och minskade kostnader för vård och omsorg.

Senare i vår överlämnar Folkhälsomyndigheten sitt förslag om särskilda vaccinationsprogram till regeringen. Då blir det upp till bevis: Kommer regeringen leva upp till Världshälsoorganisationens rekommendationer om 75 procents vaccinationstäckning?

Kommer riksdagen säkerställa att Sverige uppfyller sitt ansvar som medlemsstat i WHO? PRO och SPF Seniorerna är tydliga: Ett nationellt vaccinationsprogram behövs för att maximera möjligheterna till friska år för oss äldre. Vår uppmaning till regeringen och riksdagen är därför att besluta om ett nationellt särskilt vaccinationsprogram för äldre så snart som möjligt!

Christina Tallberg, ordförande PRO

Christina Rogestam, förbundsordförande SPF Seniorerna

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev