Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Många politiska utmaningar kvarstår för sjukvården

Efter att ha lyssnat på medborgares berättelser om vården och genomfört en rad politiska reformer, med ett tydligt fokus på patienten, har vi visat att Nya Moderaterna är ett parti med hälso- och sjukvård högt upp på agendan, skriver tio ledande moderata sjukvårdspolitiker.

Publicerad: 3 maj 2013, 09:54

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

ModeraternaVårdkvalitet

Alla kommer någon gång i kontakt med sjukvården under sitt liv. En del ofta och andra mer sällan. Oavsett hur ofta du som patient besöker en vårdgivare, och oavsett varför, ska du som patient kunna känna dig trygg inom vården. Du ska känna att din ställning som patient är stark och att vården du erbjuds är säker, rätt och ges snabbt.

Nya Moderaterna har som parti genomgått stora förändringar de senaste åren, på flera politikområden. Välfärdsfrågorna har historiskt sett inte varit de frågor som vi främst har förknippats med, det sticker vi inte under stol med. Men genom att ha lyssnat på medborgares berättelser om vården och genom att ha genomfört en rad politiska reformer, med ett tydligt fokus på patienten, har vi visat att Nya Moderaterna är ett parti med hälso- och sjukvård högt upp på agendan.

Patienten är utgångspunkten i vår sjukvårdspolitik, inte systemet. Vi tror inte att alla människor är stöpta i samma mall och därför inte har samma behov. Du som patient ska kunna välja vårdgivare och vårdinrättning. När du blir äldre ska du själv kunna välja vem du vill ska hjälpa dig med saker du inte längre klarar av själv. Vi tror nämligen att du kan bestämma det bättre än landstings- eller kommunpolitiker. Detta skapar inflytande i den egna vården, men också en delaktighet.

Hälso- och sjukvården ska vara skattefinansierad och kraven på god kvalitet ska vara högt satta. Det viktigaste är inte vem som driver en verksamhet, privat eller offentlig, utan det viktigaste är att patienten får god vård, att behoven tillgodoses och att han eller hon känner trygghet.

Medarbetarna inom vården och omsorgssektorn är otroligt viktiga. Deras engagemang och kompetens är avgörande för att vi ska kunna bedriva en god hälso- och sjukvård. Därför är det viktigt att deras arbetssituation är god och att deras idéer om hur den kan bli bättre tas tillvara. Det är i mötet mellan patienten och medarbetaren som kvalitet, trygghet och säkerhet skapas, därför måste medarbetarna ha inflytande över sin arbetssituation.

Sedan alliansen vann valet 2006 har mycket positivt hänt inom vården för att stärka patientens ställning och öka tillgängligheten. Kömiljarden, som delas ut till landsting som kunnat förkorta köerna, har varit en stor framgång och fungerat som en morot för sjukvården att effektivisera sitt arbete. Under 2012 klarade 20 av 21 landsting att uppfylla något av kriterierna för kömiljarden. I fem av de sex landsting med kortast köer till vården finns Moderaterna med i styret, vår politik gör skillnad för människor som behöver vård.

Tack vare vårdvalet får du som patient själv välja vårdgivare. Detta, som låter som en självklarhet, är något som blev lagreglerat först 2010 på alliansens initiativ. Det är självklart för oss att du som patient ska kunna välja vilken vårdgivare du vill besöka, oavsett var du bor. Mätningar visar också att medborgarna i de landsting där Moderaterna, tillsammans med alliansen, styr generellt är väldigt nöjda med den vård som ges. De tre landsting som ligger i topp, enligt Vårdbarometern 2012, vad gäller hur medborgarna upplever att de har tillgång till den sjukvård de behöver, styrs av Moderaterna med samarbetspartier.

Men trots att mycket har hänt inom sjukvården de senaste åren, kvarstår många politiska utmaningar för oss som parti att arbeta med. Vi har en åldrande befolkning, en ökande befolkning och en sjukvårdsstruktur som inte är anpassad för år 2013 och framåt. Nya Moderaterna har gjort mycket för att stärka vård- och omsorgssektorn och förbättra villkoren för patienter, anställda och anhöriga. Vi kommer att fortsätta att sätta patienten i fokus och fortsätta att säkerställa att vården ges med högsta kvalitet. För oavsett hur ofta eller hur sällan du kommer i kontakt med sjukvården, som patient eller som anhörig, ska du kunna vara säker att du får god och säker vård inom rimlig tid. Så skapar vi en trygg hälso- och sjukvård.

Mats Eriksson, ordförande (M) Sjukvårdsdelegationen, SKL

Torbjörn Rosdahl, finanslandstingsråd (M)

Pia Kinhult, regionstyrelsens ordförande (M), Region Skåne

Marie Morell, oppositionsråd (M), Region Östergötland

Erik Weiman, landstingsstyrelsens ordförande (M), Uppsala

Fredrik Larsson, landstingsstyrelsens ordförande (M), Landstinget i Värmland

Per Wahlberg, landstingsstyrelsens ordförande (M), Landstinget i Västernorrland

Håkan Jansson, landstingsstyrelsens ordförande (M), Landstinget i Jönköpings län

Suzanne Frank, landstingsstyrelsens ordförande (M), Landstinget i Kronoberg

Gösta Bergenheim, regionstyrelsens ordförande (M), Region Halland

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

ModeraternaVårdkvalitet

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev