söndag28 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

M: Vill S i Stockholm avskaffa vårdvalet?

I Skåne har Socialdemokraterna redan gått ut och sagt att de kan tänka sig att lägga ner vårdvalet helt och hållet. Från talarstolen i Stockholms landstingsfullmäktige har vi hört liknande tongångar från ledande socialdemokratiska politiker som framför sitt motstånd mot vårdval och valfrihet. Vill S i Stockholm gå samma väg?

Publicerad: 18 april 2018, 08:09

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Patienter förtjänar att få välja vård efter eget tycke.


Ämnen i artikeln:

SLLSocialdemokraternaModeraternaHälsaVårdval

Valfriheten inom vården, så kallat vårdval, har sedan år 2008 inneburit en stor förbättring för stockholmarna. Som sjukvårdslandstingsråd är jag stolt över den mångfald av aktörer som är med och bidrar till att ge stockholmarna god och kvalitativ vård som är både nära och tillgänglig. I stället för att tvingas gå till den vårdcentral som ligger närmast hemmet kan patienter välja en vårdcentral efter eget tycke, till exempel nära arbetsplatsen, från en särskild vårdgivare eller vårdgivare med en specifik inriktning. Detta har skapat ett unikt vårdutbud i Stockholm, men denna valfrihet är nu hotad.

Socialdemokraterna har gått ut i Skåne och sagt att de kan tänka sig att lägga ner vårdvalen helt. Budskapet är uppenbart: politiker ska bestämma mer och invånarna mindre. Från talarstolen i Stockholms landstingsfullmäktige har vi flertalet gånger hört liknande tongångar från ledande socialdemokratiska politiker, som framför sitt motstånd mot vårdval och valfrihet.

Regeringens utredare Ilmar Reepalu har gett förslag gällande att begränsa vinsterna, vilket skulle minska valfriheten och möjligheten för företag och ideella aktörer att kunna fortsätta sina verksamheter inom vårdsektorn. I det nuvarande förslaget valde den rödgröna regeringen att ta bort sjukvården, men frågan ska utredas separat. Mönstret är tydligt: Socialdemokraterna vill begränsa entreprenörskap och valfrihet, och göra det sämre för Sveriges medborgare.

Detta är särskilt anmärkningsvärt om man kollar på hur det går med vårdköerna i S-styrda landsting. I Stockholms län får 93 procent av patienterna inom specialistvården träffa en läkare inom den tid som gäller enligt vårdgarantin. Rikssnittet är 80 procent. I de socialdemokratiskt styra landstingen Norrbotten och Västernorrland klaras vårdgarantin för maximalt 60 procent av patienterna.

När Socialdemokraterna styrde i Stockholms läns landsting var sjukvården begränsad till större sjukhus och vårdköerna omfattande. Det har varit en lång resa till att Stockholm idag har Sveriges kortaste vårdköer. Köerna till specialistvården har nästintill försvunnit. Att vi har lyckats med detta handlar i stort om Stockholms 38 olika vårdval.

En viktig aspekt med vårdval är att vårdgivare får en fri etablering. I stället för att man i landstingshuset styr vårdutbudet i detalj på respektive område får alla vårdgivare som klarar kvalitetskriterierna möjlighet att etablera sig. På så sätt hamnar valet hos den enskilda patienten.

Det är genom vårdvalet som Alliansen har kunnat öka tillgängligheten till vårdcentraler i länet – från cirka 160 vårdcentraler 2006 kan stockholmarna nu välja mellan 209 vårdcentraler, som drivs av olika vårdgivare. Socialdemokraterna är ideologiskt emot det unika vårdutbud som vårdval skapar, men hur tydliga är S-politiker med vilken vård som i så fall ska bort?

Jag och Moderaterna i Stockholms läns landsting lovar såväl att fortsätta skydda patienternas valfrihet som att främja god tillgänglighet i vården med en mångfald av aktörer. För oss är det en självklarhet att en läkare ska få driva en egen vårdcentral, vi uppmuntrar entreprenörskap och nytänkande.

Faktum kvarstår att i nästan samtliga fall där vårdval införts, så har köerna nästintill försvunnit. Vi kräver därför svar från Socialdemokraterna i Stockholm: Hur långt är ni beredda att driva ert ideologiska korståg mot vårdval och valfrihet och hur långa ska köerna bli som följd?

Marie Ljungberg Schött, sjukvårdslandstingsråd (M) i Stockholms läns landsting

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev