lördag3 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Lyssna på vårdpersonalens krav på förändring

Under de år som Stockholms läns landsting (SLL) styrts av Alliansen har läget stadigt blivit sämre för sjukvårdspersonalen, både på vårdcentralerna och i akutsjukvården, skriver Jonas Lindberg sjukvårdspolitisk talesperson för Vänsterpartiet i SLL.

Publicerad: 29 oktober 2018, 13:22

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

ErsättningsreglerSLLVänsterpartietAlliansenMiljöpartietHälsaPrimärvårdAkutsjukvårdVårdvalPatienterLäkareKompetensutveckling

Sjuktalen ökar bland Stockholms primärvårdsläkare. Detta är tyvärr en följd av de absurda arbetsvillkor som sjukvårdspersonalen sliter under. Trots att vårdcentralerna inte dras med samma tunga joursystem och bemanning på obekväma tider som inne på akutsjukhusen orkar inte många allmänläkare jobba heltid. Så här kan det inte fortsätta.

Trots flera år av prat om att stärka vårdcentralerna har väldigt lite hänt som går i rätt riktning. I stället har många beslut fattats som förvärrat situationen och gör att stora delar av hälso- och sjukvårdslagen inte kan förverkligas. Ett av dessa beslut är vårdvalsreformen.

Vårdval primärvård – som innebär att privata vårdföretag fritt får välja var de vill etablera sina vårdcentraler, oavsett var behoven finns – har i kombination med ersättningssystem hämtade från ekonomer och industrin indoktrinerat vår primärvård till att bli en ”produktionsapparat”.

Det viktigaste har blivit att beta av så många besök som möjligt för att inte intäkterna ska äventyras. Det är mer lönsamt att klämma in tre förkylningsfall på 40 minuter än ett längre besök med en kroniskt sjuk patient. Detta kombineras med en stor administrativ börda – en kamp med registreringar och kompletterande intyg till försäkringskassan. En myndighet som blivit allt mer brutal i sina avslag.

Vi i Vänsterpartiet har gång på gång påtalat dessa brister i styrningen för ansvariga allianspolitiker i Stockholms läns landsting, men det har varit som att vrida vatten ur en sten. Man vill inte på något vis inse problemen med den produktionsstyrning man i dag tillämpar. Antingen känner man inte till problemen eller så bryr man sig inte. Som specialistsjuksköterska vet jag vad jag talar om.

Vårdcentralerna måste få mycket mer resurser. Vi bör också följa riksrevisionens rekommendationer från 2015 om att särbehandla primärvården i områden där folkhälsan är sämre. Förtroendet för sjukvården och kontinuiteten bland läkare är tyvärr som allra sämst där behoven är som störst.

Det behövs därför ett listningstak på max 1 500 patienter per läkare. Läkare och personal på vårdcentralerna måste få mer tid för handledning, fortbildning och kompetensutveckling. Tidigare analyser har visat på att 15–20 procent av arbetstiden aktivt ska avsättas till fortbildning för bästa effekt.

I dag är vi långt ifrån denna verklighet och utbildningstillfällen anses ta tid från intäktsgivande besök. Produktionstänket förstör därför det viktiga hantverk som vårdyrkena är. Tid att kunna reflektera, lära sig nytt och möjligheten att avsätta mer tid för de patienter som behöver det. Vidare måste vårdcentralerna ges ett tydligt områdesansvar så man på allvar kan fördjupa sig i de folkhälsoproblem som finns lokalt.

Vänsterpartiet gick starkt framåt i valet, och vi kommer att ägna kommande mandatperiod åt att försöka åtgärda de problem som skisseras i denna text. Det är upp till Alliansen, som tack vare miljöpartistiskt sidbyte lyckats tillskansa sig fyra år till vid rodret, att börja lyssna på vårdpersonalens krav på förändring.

Jonas Lindberg, sjukvårdspolitisk talesperson för Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev