Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Lyssna på personer med psykisk ohälsa

Den egna erfarenheten av att leva med psykisk ohälsa måste ges plats i det offentliga samtalet. Vad innebär det och hur känns det att bli diskriminerad på arbetsplatsen, i skolan, av vårdpersonal och av samhället, skriver Anki Sandberg ordförande för Hjärnkoll.

Publicerad: 10 juli 2018, 03:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Psykisk ohälsaDiskrimineringSocialstyrelsenArbetsmiljö

Den intensiva Almedalsveckan är över för den här gången. I Visby anordnades över 4 000 seminarier som berörde många viktiga samhällsområden. Beslutsfattare, experter och chefer diskuterade hur problemen kan lösas på bästa sätt. Bland många framtidsfrågor diskuterades den växande psykiska ohälsan i samhället.

Det är positivt att psykisk ohälsa lyftes eftersom det är ett utbrett och ökande problem hos många olika grupper i samhället, i synnerhet bland unga. De som lever med psykisk ohälsa upplever dessutom diskriminering och negativa attityder i sin vardag. En ny befolkningsstudie av Socialstyrelsen visar att ungefär en fjärdedel av den vuxna befolkningen är negativt inställd till att arbeta tillsammans med en person med psykisk sjukdom och en femtedel är negativt inställd till att bo nära någon som lever med psykisk sjukdom.

Var fanns de "egenerfarna" rösterna i Almedalen? Varför bjöds de inte in att stå på de olika scenerna och lyfta sina erfarenheter och tankar om lösningar? Den egna erfarenheten av att leva med psykisk ohälsa måste ges plats i det offentliga samtalet. Vad innebär det och hur känns det att bli diskriminerad på arbetsplatsen, i skolan, av vårdpersonal och av samhället? Vad gör det med självkänslan att bli stigmatiserad, stämplad och isolerad på grund av alla fördomar som finns?

Vi på Riksförbundet Hjärnkoll anordnade flera seminarier under Almedalen med fokus på psykisk ohälsa. Under våra seminarier lät vi våra ambassadörer, personer med egna erfarenheter av psykisk ohälsa, tala om de problem de har upplevt och lösningar som har hjälpt dem. För oss är ambassadörerna de verkliga experterna eftersom de själva har upplevt allt de berättar om.

Kunskap från personer med egen erfarenhet kan hjälpa oss att hitta sätt att individanpassa arbetslivet, utöka kunskapen bland vårdpersonal för att i större utsträckning identifiera och behandla psykisk ohälsa. En chef från Danderyds sjukhus berättade på ett av våra seminarier hur hon, i samtal med de anställda, lyckats hitta strategier för att behålla personal och minska sjuktalen.

Det handlar om relativt enkla åtgärder som att ha morgonmöten för att fånga upp signaler på stress och ohälsa eller att ge möjlighet att börja klockan nio i stället för sju för den som har väldigt svårt att komma upp på morgonen på grund av en psykisk funktionsnedsättning. En annan medverkande berättade om hur hon med hjälp av anpassningar, såsom möjligheten till ett eget rum och extra påminnelser från omgivningen, får arbetslivet att fungera trots ADHD.

Det finns fler goda exempel på hur personer med egen erfarenhet får delta i utvecklingsarbetet inom verksamheter som erbjuder vård och stöd. Ett exempel på detta är brukarråd i kommuner. Genom dessa får personer som har egen erfarenhet av verksamheten möjligheten att påverka beslut som fattas.

Erfarenheter hämtade från verkligheten kan ge den förståelse och kunskap i frågan som vi behöver för att skapa ett fungerade och inkluderande samhälle för alla – oavsett psykiska olikheter. Detta gör att vi kan ta tillvara på den kompetens som finns hos de personer som i dag står utanför samhället på grund av psykisk ohälsa.

Alla medborgare i Sverige förtjänar att ha lika rättigheter och möjligheter – men så ser tyvärr inte verkligheten ut. Vi uppmanar beslutsfattare inom såväl vården som övriga delar av samhället att lyssna mer på personer med erfarenhet av psykisk ohälsa, de behöver vara med och påverka beslut som berör dem!

Anki Sandberg, ordförande Hjärnkoll

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev