Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Livmoderhalscancer drabbar alla kvinnor

Trots att man vet att det räddar liv har bara sju landsting/regioner infört det HPV-test som ingår i Socialstyrelsens nationella screeningprogram för att upptäcka livmoderhalscancer. Nu måste ansvariga politiker och tjänstemän i övriga landsting införa testet och rädda liv, kräver Nätverket mot gynekologisk cancer.

Publicerad: 12 december 2018, 04:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

CancerSocialstyrelsenRegioner

2015 beslutade Socialstyrelsen att cellprovtagning för upptäckt och behandling av förstadier till invasiv livmoderhalscancer skulle göras med en HPV-baserad metod för kvinnor mellan 30 – 64 år. Kvinnor som inte kom till provtagningen skulle efter ett antal år få ett självtest hemskickat.

Programmet beräknades vid införandet rädda 30 liv och ge 60 färre fall av livmoderhalscancer per år. Sedan dess har antalet cancerfall ökat med 100 per år så man skulle kunna säga att programmet numera skulle leda till 160 färre fall per år.

Ökningen av cancerfallen, som setts de fyra sista åren, beror på brister i analyserna när man analyserar på det traditionella sättet med cytologi. Dessa tester har därmed inte längre samma kvalitet som de hade förut.

Tidig upptäckt är avgörande när det gäller livmoderhalscancer. Vi vet att screening/cellprovtagning och HPV-analyser räddar liv. Men i december 2018 är det bara sju landsting/regioner: Skåne, Örebro, Stockholm, Gotland, Jönköping, Värmland och Dalarna, som har implementerat den del av riktlinjerna som säger att proven ska analyseras för HPV-viruset.

Det är därför extra viktigt att ansvariga politiker och tjänstemän skyddar kvinnorna i sina län genom att införa det nya cellprovtagningsprogrammet med HPV-analyser nu.

Att övergången till HPV-test skulle ske var känt redan 2015 när Socialstyrelsen beslutade att de skulle införas. Sveriges landsting har alltså haft mycket god tid på sig att förbereda sig.

Varför ska det ta så lång tid i Västmanland, Kalmar, Halland, Västra Götaland, Östergötland, Södermanland, Blekinge, Kronoberg, Norrbotten, Gävleborg, Västernorrland, Uppsala, Västerbotten och Jämtland/Härjedalen?

Det är inte svårare för att införa testet i dessa landsting  – än till exempel i Örebro och Skåne som lyckades lösa det redan 2017.

Orsakerna till varför man ännu inte infört HPV- analys i landstinget kan vara många men ett tydligt inriktningsbeslut från politiker och resurser till en fungerande implementering är ett måste. Här har många landsting fallerat. Bristande fokus, bristande samordning, byte av projektledningar, oförmåga att handla upp fungerande IT-system eller att få laboratorierna med sig är några av många problem.

De landsting som infört HPV-analyserna kommer snart att kunna erbjuda alla kvinnor som visat ett positivt HPV-test omprovtagning efter 18 månader i stället för de 36 månader som stipuleras i det gamla programmet. Det kommer att rädda många liv eftersom dessa kvinnor annars kunnat bli en del av de 160 extra personer per år som drabbats av livmoderhalscancer.

Men denna förbättring kan inte alla kvinnor ta del av förrän alla landsting börjat testa för HPV. Även framöver kan man därför vänta en ökning av antal cancerfall – ända till HPV-analysen införs.

En del i programmet säger att kvinnor som uteblivit ett antal år kommer att få ett så kallat självtest hemskickat. Det vet man gör att fler väljer att testa sig. Även denna del av vårdprogrammet måste därför omedelbart implementeras i samtliga landsting.

Att många landsting valt att inte följa Socialstyrelsens riktlinjer om HPV-analys och självprovtagning är lika oacceptabelt som det är oförsvarligt att en del landsting ska vänta till 2019 eller ännu senare för att införa programmet.

Det är en mycket dålig prioritering av ett landsting, inte bara utifrån ett kvinno-/medborgarperspektiv utan även ur ett hälsoekonomiskt perspektiv, att inte omedelbart implementera Socialstyrelsens program. Varje sjukdomsfall kostar inte bara lidande, utan tar mycket vårdresurser i anspråk.

Ansvariga politiker och tjänstemän – se nu till att detta blir en av era viktigaste frågor och att ni omedelbart snabbar upp denna implementering inklusive självtest till de kvinnor som inte kommit när de kallats. Visa att ni värnar om kvinnorna i ert landsting.

Barbro Sjölander, ordförande, Nätverket mot gynekologisk cancer

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev