Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Lidandet och kostnaderna för diabetes kan minska

Det finns många områden där läkemedelsföretag skulle kunna samarbeta med hälso- och sjukvården för att förbättra vårdkvaliteten. Ett område är diabetes, en folksjukdom som närmare en halv miljon svenskar lider av. Förutom ett stort lidande för dem som drabbas kostar diabetes samhället avsevärda belopp.

Publicerad: 24 november 2014, 10:48

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Kostnaderna för diabetes i Sverige uppskattas till 9 miljarder kronor per år.


Ämnen i artikeln:

DiabetesVårdkvalitetFolkhälsoarbeteLäkemedel

De totala kostnaderna för diabetes i Sverige har uppskattats till 9 miljarder kronor varje år. Kostnaderna kan framför allt kopplas till sjukdomens komplikationer som leder till sjukskrivningar och långvarig vård och omsorg.

Att lära oss hur vi bättre kan ta oss an ett folkhälsoproblem som diabetes är ur detta perspektiv viktigt av två uppenbara skäl: att göra befolkningen friskare och att minska belastningen på sjukvården. Men det kan också innebära möjligheter. En utveckling av nya innovativa behandlingsalgoritmer och behandlingsstöd i svensk hälso- och sjukvård kan potentiellt bli exportprodukter.

En nyligen publicerad undersökning visar att Sveriges diabetesvård ligger i europeisk toppklass. Men trots det är utmaningen enorm. Hjärt- och lungfondens nya diabetesindex, som bygger på Socialstyrelsens öppna jämförelser, visar på mycket stora skillnader i hur landstingen lyckas uppnå mål som satts upp för den svenska diabetesvården. I detta förbättringsarbete är läkemedelsföretagen en outnyttjad resurs.

Att förbättra diabetesvården är mycket angeläget. I den så kallade kronikersatsningen som pågår fram till 2017 konstateras att utvecklingen för kroniska sjukdomar, som diabetes, måste bromsas om vi ska få en hållbar utveckling för hälso- och sjukvården. Om vi underlåter att förebygga och behandla diabetes på rätt sätt i dag kommer det att bli mycket kostsamt i framtiden där vården av diabetespatienter tar allt mer resurser i anspråk.

MSD vill hitta nya gemensamma lösningar för att förbättra svensk vård som utgår från de vårdresultat som ska uppnås. Med ett sådant förhållningssätt måste ett samarbete inledas med att identifiera utmaningar. Därefter kan gemensamma mål formuleras om vad vi tillsammans vill uppnå. Vi ser att ett sådant samarbete också skulle omfatta andra åtaganden från vår sida än att bara leverera ett läkemedel. Vi är därför beredda att tillsammans med landsting och regioner diskutera vilka behandlingsmål diabetespatienterna ska uppnå gällande olika riskfaktorer för komplikationer som till exempel blodsocker, blodfetter eller blodtryck. Om vi lyckas med det skapar det möjligheter för oss att vara med och ta ansvar för att patienten når tydliga resultat med sin behandling.

Tack vare Nationella Diabetesregistret (NDR) har vi i Sverige mycket god kunskap om hur behandling och riskfaktorer vid diabetes ser ut i landet. Det skapar en bra utgångspunkt för oss att tillsammans med sjukvården identifiera och diskutera förbättringsområden. Vi är övertygade om att det finns ett stort intresse i landstingen att hitta nya samarbetsformer kring diabetesvården och vi är redan i dag engagerade i flera mycket intressanta projekt med stora och små aktörer inom vården.

Vi har nyligen tecknat en avsiktsförklaring kring ett långsiktigt forskningssamarbete med Karolinska Institutet där vi bland annat vill möta önskemål från vården om att i oberoende studier följa upp de faktiska resultat som uppnås i exempelvis diabetesvården. Tillsammans med vårt samarbetsavtal kring vårdkvalitet med Stockholms läns landsting illustrerar det vår vilja till ett ökat samarbete för en förbättrad sjukvård.

Vi hoppas att fler aktörer inom vården är beredda att sätta sig ned med oss för att diskutera vad vi kan åstadkomma tillsammans. Vi är nämligen övertygade om att samverkan med ökad hälsa, effektivare vård och patientens bästa som ledstjärnor är bästa sättet att utveckla morgondagens hälso- och sjukvård.

Jacob Tellgren, vd MSD

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev