Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Låt privata vårdgivare ta över Danderyd

Fem av sex akutsjukhus drivs i dag av landstinget. Det som drivs privat, Capio S:t Göran, visar mycket goda resultat. Centerpartiet vill nu att även Danderyds sjukhus privatiseras.

Publicerad: 9 juli 2014, 06:59

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

UpphandlingsarbeteAkutsjukvårdSjukhus

Stockholm har en sjukvård i världsklass. Tvärtemot mycket av rapporteringen i media så finns mycket få regioner i Sverige eller i världen där det är bättre att bli sjuk.

Utbyggnaden av sjukvården som nu genomförs kommer att göra den ännu bättre. Trots detta kan Alliansen inte vila på lagrarna, vi måste fortsätta att utveckla och reformera vården. Sjuksköterskornas arbetssituation och långa väntetider på akuten är svårlösta problem som vi måste göra allt vi kan för att lösa.

Den kanske viktigaste faktorn för att åstadkomma en bättre vård är att sjukhusen har bra och snabba vårdkedjor och att personalen mår bra och kan prestera på topp. Vi ser att många av de privata vårdföretagen både är bättre på att se till att patienterna blir friska snabbare och på att ta hand om sin personal.

De driver ofta på för att utveckla smartare sätt att möta patienterna och skapa en bra arbetsorganisation. Konkurrens och valfrihet har kortat köerna drastiskt och bidrar till att kvaliteten ständigt vässas.

Alla är överens om att vården behöver arbeta smartare. Men det är inte främst politiker och byråkrater som hittar på fiffiga lösningar. Nytänkande kommer i stället från personer som arbetar i vården och från entreprenörer med visioner.

Fem av landstingets sex akutsjukhus drivs idag av landstinget. Men det enda akutsjukhus som i dag drivs av en privat aktör i Stockholms läns landsting, Capio S:t Göran, har lyckats påtagligt bättre än de övriga akutsjukhusen i Stockholm.

De har goda vårdresultat, nöjda patienter och nöjdare personal. Det är inget mirakelrecept de använder för att uppnå sina mål, utan det handlar om en företagskultur som förenar ett tydligt kvalitetsfokuserat ledarskap med att låta personalen delta aktivt i att utveckla arbetssätt och organisation.

Jag och Centerpartiet vill att ytterligare ett av landstingets sex akutsjukhus ska drivas av en privat aktör. Vi tror att Danderyds sjukhus skulle vara väl lämpat att drivas av ett vårdföretag som ger bättre och snabbare vård till patienterna.

Om vi får gehör för vårt förslag hos de övriga partierna så vill vi att landstinget efter valet undersöker förutsättningarna noggrant.

Det är svårt att beräkna vad det skulle innebära om ett vårdföretag lyckas förbättra patientsäkerhet, personalvillkor och effektivitet lika väl med Danderyds sjukhus som Capio gjort med Sankt Göran.

Men det handlar sannolikt om hundratals färre fall av vårdrelaterade infektioner och vårdskador varje år och tusentals färre sjukdagar för personalen.

Patienter och skattebetalare kommer att fortsätta kräva en sjukvård i världsklass. Jag är övertygad om att de flesta är mer intresserade av kvalitet och snabbt tillfrisknande än en ideologisk debatt om driftsformer.

Vårdföretagande är inget självändamål utan ett medel för att ge bästa möjliga vård för patienten och god hushållning med skattebetalarnas resurser.

Valfrihet och konkurrens ger ökad patientmakt samt utveckling av nya och bättre sätt att driva och organisera vården. Jag vill låta alla duktiga engagerade aktörer vara med i utvecklingen av vår sjukvård.

Gustav Hemming, landstingsråd (C) Stockholms läns landsting

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev