fredag24 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Låt inte äldre betala för storbolagens vinstdrift

I stället för att ge lättvindiga argument för att införa vårdval för geriatriken i Stockholms län borde de styrande allianspolitikerna diskutera de verkliga problemen inom äldrevården. Denna inriktning kommer bara att ytterligare påskynda privatiseringen av sjukvården och vinstdrift och ofullkomliga ersättningssystem skapar kvalitetsbrister och ojämlikhet i vården.

Publicerad: 28 april 2015, 12:31

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Större ojämlikhet och sämre kvalitet är resultatet av ett utökat vårdval.


Ämnen i artikeln:

VårdkvalitetHälsaÄldresjukvårdÄldrevårdVårdvalSjukhus

REPLIK. Fyra talespersoner för den styrande alliansen i Stockholms läns landsting deklarerar i artikeln ”Nu inför vi vårdval även för geriatriken” i Dagens Samhälle att man vill genomföra vårdval för geriatriken i Stockholms län. Det är en ”värdighetsreform”, man ska kunna välja var man ska vårdas och av vem man ska få vården.

Vilka är då deras viktiga sakargument? Jo, kanske väljer man ett ställe ”där de långa dagarna kan avbrytas med ett lunchbesök från något av barnbarnen” eller ”där man får den bästa maten”. – Detta kanske inte är det som patienten funderar på i ambulansen till en geriatrisk klinik eller på akutsjukhuset efter diagnostisering och akut behandling och på väg till geriatriken.

Talespersonerna säger också att vårdval för geriatriken ska ”säkra en helhetssyn på vården så att samarbetet mellan geriatriken, husläkaren och närsjukvårdsteamet fungerar”. Men vårdval med fri etablering skapar snarare en ökad fragmentisering.

Ett annat argument är att patientens valfrihet skulle öka då vårdvalet skulle ge fler privata vårdgivare. Men 80 - 90 procent av geriatriken i Stockholms län drivs redan i privat regi!

LÄS ÄVEN: Pressade vinster i välfärdsbolagen

I stället för att ge lättvindiga argument för att införa vårdval för geriatriken borde talespersonerna diskutera de verkliga problemen inom geriatriken, hur denna kan nå en högre kvalitet, hur den ska bli en värdig vårdform för de mest sjuka äldre. Ett stort problem för geriatriken i Stockholm är i dag bristen på vårdplatser, att plats inte kan beredas då vårdplatserna är upptagna av färdigbehandlade patienter.

De kommer inte vidare till andra vårdformer. Den valfrihet som talespersonerna vill ha förutsätter en överkapacitet av platser, men i dag är det brist på platser. Ett annat problem är bristen på specialistsjuksköterskor på de geriatriska klinikerna. Dessutom behöver kompetens om geriatrik höjas inom hela vården, exempelvis på vårdcentraler. Förändringar bör också ske så att äldre patienter i ökad omfattning skulle kunna föras direkt till en geriatrisk klinik utan att behöva passera ett akutintag, exempelvis genom att portabla röntgenutrustningar används vid hembesöket.

Men talespersonerna anser sig inte behöva argumentera så grundligt för vårdval inom geriatriken. Det kommer att införas ändå. Det är i linje med den allmänna inriktningen inom Stockholms läns landsting; ”att vårdval ska införas där det är möjligt och funktionellt.” Därför har Stockholm i dag mer än 30 vårdval. Och man kommer att gå vidare i rask takt trots bristande utvärderingar och trots att man konstaterat att det är kostnadsdrivande. De allra flesta andra landsting har bara ett fåtal vårdval.

Denna vårdvalsinriktning kommer att ytterligare påskynda privatiseringen av sjukvården i Stockholms läns landsting. Redan i dag är mer än 50 procent i privat regi. Alltmer av skattemedlen kommer att gå till vinster i stora vårdkoncerner. Vinstdrift och ofullkomliga ersättningssystem skapar också kvalitetsbrister och ojämlikhet i vården.

Riksrevisionens nyligen framlagda rapport pekar på hur vårdvalet i primärvården kommer i konflikt med de etiska principerna, det är efterfrågan och inte behoven som styr.

Ett konkret exempel gavs nyligen från en vårdcentral i Stockholm. Där har elva läkare sagt upp sig på kort tid. Anledningen är att läkarna är kritiska till att allt större fokus läggs på många och snabba läkarbesök i stället för kvalitet i vården. Med det ersättningssystem som råder ger det större intäkter till vårdcentralen. Man bokar också in återbesök för ärenden som skulle kunna skötas på telefon.

Ett annat exempel är från logopedin. Där har kostnaderna ökat från 50 till 165 miljoner kronor per år under de fem åren med vårdval. Men, konstaterar Stockholms läns landstings revisorer, ökningen har inte varit medicinskt motiverad. Barn med språkstörningar har fått gå på onödigt många besök och i vissa fall fått fel behandling. Barn med bakomliggande och mer komplicerade orsaker till de språkliga svårigheterna har inte varit i fokus. Ersättningssystemet har belönat korta och snabba besök.

Så vårdval i geriatrik är inte unikt. Det är en del av en stor omvandling av sjukvården i Stockholms län från offentlig och behovsdriven vård till vinstdriven och efterfrågestyrd vård.

Peter Lorentzon, aktiv i PRO och i nätverket Gemensam välfärd

Lars Wettergren, fd ordförande i PRO

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev