Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Låt Ikea inspirera sjukvården

Landstinget i Kalmar har nöjdast patienter i Sverige. Men vi vill fortsätta förbättra oss och har därför bjudit in Ikea till ett seminarium i Almedalen för att hitta inspiration till förändringsarbetet, skriver företrädare för (S), (MP) och (V).

Publicerad: 27 juni 2012, 05:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Kvalitet

Styrkan i den svenska sjukvården är att den håller en hög kvalitet och att den ges på lika villkor till hela befolkningen. Men en av svagheterna är att många patienter tycker att delaktigheten och informationen är bristfällig. Så många som en av fem patienter är missnöjda med detta enligt den nationella patientenkät som omfattar 250 000 slumpvist utvalda patienter.

Bristerna på delaktighet och information kan få förödande konsekvenser. Känner patienten sig inte delaktig i vården är risken stor att vårdgivaren inte får del av värdefulla upplysningar. Och upplever patienten att vårdens information är bristfällig kan det leda till stora säkerhetsrisker vid exempelvis medicinering.

Aktuell forskning från Karolinska Institutet visar att ett gott bemötande ger friskare patienter. Sjukvården måste därför bli betydligt bättre på att involvera patienterna och prioritera bemötandefrågorna. Vi menar att sjukvården har haft alldeles för lite fokus på hur patienterna upplever sin vårdsituation. Många patienter tycker att sjukvården är opersonlig och upplevs som byråkratisk.

Undersökningar visar att landstinget i Kalmar län tillhör de sjukvårdhuvudmän i Sverige som har nöjdast patienter. Vi vill fortsätta att förbättra oss och har därför inlett ett omfattande arbete. För att bli bättre i bemötande till patienterna har landstinget sökt inspiration från de mest framgångsrika privata företagen och deras arbete med kundrelationer. Landstinget har bland annat tagit efter synsättet med Kaizen – ständiga förbättringar – som den japanska biltillverkaren Toyota har som filosofi. Finns det en möjlighet att förbättra så ska man vara skyldig att göra det, är Toyota enkla och sanna vishetslära. Samma synsätt vill vi ska prägla sjukvården.

Landstinget har i det syftet startat ett omfattande förändrings- och förbättringsarbete. Långsiktigt har landstinget arbetat för att få genomslag för en verksamhetsidé som utgår från medborgarnas behov, som är präglat av öppenhet, engagemang och kunskap. Istället för att genomföra stora strukturförändringar, som traditionellt sjukvården har gjort med jämna mellanrum, använder landstinget numera sig av metoden ”Små steg varje dag”.

Medarbetarna har fått utbildning i förbättringskunskap och 80 miljoner kronor har avsatts för att genomföra förbättringsåtgärder under mottot ”Varje dag lite bättre”. Landstinget vill på bästa sätt tillvarata den kraft och kompetens som finns hos våra 6 000 medarbetare. I landstinget i Kalmar län betraktas inte patienterna som kunder, men landstingets organisation och medarbetare ska ha ett tydligt kundorienterat arbetssätt.

Nu vill vi gå vidare och utmanar härmed övriga sjukvårdshuvudmän i frågorna om bemötande, delaktighet och information. Även om sjukvården är offentlig, komplex och kunskapsintensiv är vi övertygade att det finns idéer och synsätt inom det privata näringslivet som sjukvården har att lära av. Under Almedalsveckan på Gotland anordnar Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet därför ett seminarium där våra partier sammanför Ikea med forskare och patientföreträdare. Vi är övertygade att Ikea:s målmedvetna och framstående arbete med kundrelationer kan fungera som inspiration till sjukvårdens nödvändiga behov av förnyelse.

Anders Henriksson, landstingsstyrelsens ordförande (S), Kalmar

Jessica Rydell, vice ordförande landstingsstyrelsen (MP)

Linda Fleetwood, landstingsråd Kalmar (V)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Kvalitet

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev