tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Landstingspolitiker – gör som Stockholm!

De borgerliga partierna, S och MP har kommit överens om ett nytt ersättningssystem för vårdvalet i Stockholms län. Husläkarmottagningarna ska ges bättre möjligheter att erbjuda alla en tillgänglig och jämlik primärvård. Politikerna i Stockholms läns landsting visar nu vägen som andra landsting borde följa, skriver Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande.

Publicerad: 2 oktober 2015, 09:36

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Primärvården är sjukvårdens bas och förutsätter hållbara spelregler, skriver Läkarförbundet.


Ämnen i artikeln:

PrimärvårdStockholmVårdvalÄldresjukvårdErsättningsreglerHemsjukvård

Justeringarna i ersättningssystemet får olika konsekvenser för olika vårdcentraler. De med en stor andel äldre patienter, patienter med stora eller komplexa vårdbehov och många hemsjukvårdspatienter får mer resurser.

Samtidigt höjs ersättningen för patienter över 80 år och för hemsjukvårdsbesök. Vårdcentraler och husläkarmottagningar med relativt många läkarbesök, men med patienter med mindre vårdbehov, får mindre resurser. Förändringarna är ett första steg i en reform som ska vara fullt genomförd 2018.

Detaljer och nivåerna i det nya ersättningsystemet kan alltid diskuteras. Det avgörande är den blocköverskridande uppgörelsen mellan partierna i Stockholms läns landsting. Den borgar för stabilare och långsiktiga förutsättningar att bedriva verksamhet primärvården i Stockholm, vilket skapar både arbetsro och framtidstro.

Primärvården är hälso- och sjukvårdens bas och förutsätter hållbara spelregler för att kunna hantera sitt över tid allt mer krävande uppdrag. Särskilt viktig är långsiktigheten när det gäller personalförsörjningen. Bemanningskrisen inom primärvården kan till viss del förklaras med att primärvården länge varit arena för ideologiska markeringar och tvära lappkast både på lokal och nationell nivå.

Läkarförbundets undersökningar visar att det i riket saknas närmare 1 000 specialistläkare för att klara dagens uppdrag. Om riksdagens mål om en specialistläkare per 1 500 invånare ska nås saknas ytterligare 500 specialister i primärvården.

Nuvarande tillskott på fler utbildade specialister i allmänmedicin, så kallade ST-tjänster, räcker inte ens för att täcka pensionsavgångarna de närmaste åren.

Sedan vårdvalsreformen infördes 2010 har tillgängligheten i primärvården överlag förbättrats. En majoritet av befolkningen uppskattar möjligheten att själv kunna välja vårdcentral. Självklart finns även brister.

Vissa ersättningsmodeller har styrt tydligare mot tillgänglighet än vårdbehov. Det finns även tendenser till ojämlikheter i vårdutbudet mellan landsändar. Men dessa problem hanteras bäst genom att fortsätta utveckla vårdvalssystemen – inte genom att avveckla dem.

Partierna i Stockholm tar här ansvar och samarbetar över blockgränserna. Genom överenskommelsen kommer 23 procent av landets invånare närmare en situation där en väl utbyggd primärvård kan fortsätta att utvecklas med stabila förutsättningar. Samtidigt avvecklas primärvården i andra delar av landet – särskilt där befolkningen har långt till vårdcentralen.

Läkarförbundet uppmanar nu samtliga partier i övriga landsting och regioner att göra som Stockholm. Hitta snabbt blocköverskridande lösningar och utveckla vårdvalet. Satsa på svensk primärvård!

Heidi Stensmyren, ordförande i Sveriges läkarförbund

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev