Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Landstingsalliansens politik skapar hälsoklyftor

Trots att hälsoklyftorna i Stockholmsregionen ökar så fortsätter den moderatledda Alliansen att skära ner på landstingets förebyggande hälsoarbete. Till detta kommer nu en urvattnad folkhälsopolicy som det väntas tas beslut om på landstingsfullmäktige imorgon (14 februari).

Publicerad: 13 februari 2017, 14:02

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

FolkhälsaSLL

Vi socialdemokrater är oroade över den styrande Alliansens politik i Stockholms läns landsting. Trenden är tydlig: hälsoklyftorna i Stockholmsregionen ökar. Livslängden ökar för vissa invånare - men inte för alla.  En lågutbildad person i Vårby lever exempelvis i genomsnitt 18 år kortare än en högutbildad Danderydsbo. Vårt län har redan idag större skillnader i livslängd jämfört med övriga landet. Vårt län har redan idag större skillnader i livslängd jämfört med övriga landet.

Samtidigt skär den moderatledda alliansen ner på landstingets förebyggande folkhälsoarbete. De lägger ner landstingets hälsomottagningar som har främjat goda levnadsvanor. De tar bort 15 miljoner från landstingets kunskapscentrum som jobbar för att öka och sprida kunskapen om hälsa, arbetsförhållande och miljö. Dessutom har en kartläggning av hur vårdutbudet är fördelat i länet inte gjorts på över fem år. Till detta lägger Alliansen nu en urvattnad folkhälsopolicy som det väntas tas beslut om på landstingsfullmäktige imorgon.

LÄS OCKSÅ REPLIK: Vi tänker nytt för ett friskare Stockholm

Invånare med sämre sociala förhållanden drabbas oftare, och dessutom tidigare i livet, av diabetes, depression, psykos och högt blodtryck. Dubbelt så många kvinnor får hjärtinfarkt i Rinkeby som i Vaxholm. Depression och ångest är sjukdomar som ökar påtagligt i hela länet, men främst bland kvinnor i socialt utsatta områden.

En frisk Stockholmsregion bygger på jämlik tillgång till jobb, bostad, utbildning och kultur, oavsett var i regionen du bor eller vem du är. Det borde vara en självklarhet att tillgången till vård och förebyggande insatser ska ges efter behov. Men så ser det inte ut i Stockholms läns landsting efter mer än tio års moderatlett styre.

Av både mänskliga som ekonomiska skäl måste vi nu ställa om till ett mer hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande samhälle, och mest insatser behöver göras där behoven är som störst. I det urvattnade förslag till folkhälsopolicy 2017-2021 ser vi att Alliansen gör tvärtom. Man duckar för verkligheten och konkreta insatser. Stockholms län slits isär.

Vi socialdemokrater vill istället på allvar tar itu med hälsoklyftorna. Här är några av våra förslag:

■ Ge vårdcentraler ett geografiskt ansvar för befolkningens hälsa.

■ Rädda hälsomottagningarna och utvidga deras hälsofrämjande arbete.

■ Skapa riktade hälsosatsningar med fokus på mödra- och barnhälsovården, till exempel hembesöksprogram inom BVC.

■ Satsa på folkhälsoambassadörer som i dialog med invånarna kan stödja goda levnadsvanor.

■ Satsa på landstingets kunskapscentrum för folkhälsa, arbetsförhållande och miljöTa initiativ till en regional jämlikhetskommission som föreslår åtgärder för att minska klyftorna mellan människors levnadsförutsättningar och hälsa.

■ Skapa bostadsbyggnad och infrastruktursatsningar som leder till ökad social hållbarhet och bättre folkhälsa.

■ Ställ krav på rätten till heltid och på att fortbildning ska gälla all verksamhet.

■ Höj anslaget till idrottsförbunden för att stimulera barn och ungdom att motionera och få hälsofrämjande vanor tidigt.

■ Inför en kreativ fond som ska stödja unga personer att genomföra idéer och verksamhet.

■ Skapa regionala kulturcentrum för att stärka tillgången till och utövandet av kultur i hela länet.

Dag Larsson, oppositionslandstingsråd (S) Stockholms läns landsting

Jens Sjöström, oppositionslandstingsråd (S), Stockholms läns landsting

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

FolkhälsaSLL

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev