Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Landstingens rehabinsatser rena lotteriet

En studie från NHR visar att landstingens resurser för rehabilitering av bland annat stroke inte används på bästa sätt. Det saknas både kunskaper om vad som pågår och en samordning av insatserna inom landstingen.

Publicerad: 26 augusti 2011, 11:03

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Rehabilitering

Det finns idag en utbredd konsensus i samhället att rehabilitering av de som har ådragit sig skador eller har blivit sjuka är något eftersträvansvärt. Vi har även en gemensam finansiering av den medicinska rehabiliteringen under landstingens ansvar. Men vet vi att våra resurser används på bästa möjliga sätt? Det verkar tyvärr inte vara så när det gäller personer som har fått en neurologisk sjukdom eller skada.

2004 genomförde Socialstyrelsen en utredning av landstingens rehabiliteringsinsatser. Resultatet var nedslående. Landstingen saknade ofta verksamhetsplanering för rehabiliteringsinsatserna. Landstingens kartläggnings- och redovisningssystem omfattade heller inte rehabiliteringsinsatserna. Detta var något som gjorde det svårt att bedöma hur stort behovet var liksom hur mycket resurser som skulle avsättas för rehabilitering. Landstingen sakande dessutom system för resultatuppföljning av rehabiliteringsinsatserna. Så såg det ut 2004.

Nu har sju år gått och vi har låtit göra en pilotstudie av den medicinska rehabiliteringen för personer med en neurologisk sjukdom eller skada. Pilotstudien bekräftar den bild Socialstyrelsen målade upp. För det första så verkar postnumret spela roll för vilken rehabilitering man får. Exempelvis så erbjuder vissa landsting bara rehabilitering inom det egna landstinget medan andra erbjuder vård i både andra landsting och utomlands. Värt att notera är att fler landsting redovisar insatser i andra landsting och utomlands än i det egna landstinget. Men det är svårt att verkligen jämföra då många landsting inte alls redovisar sina rehabiliteringsinsatser. Vidare finner vår undersökning att det saknas samordning av insatserna inom landstingen och att det verkar saknas kunskap om vad som pågår ”uppåt” och ”nedåt” i organisationen. Sist men inte minst så saknas samlad statistisk över rehabiliteringen i landstingen och nationellt.

I våras uppmärksammade Svenska Dagbladet att det fanns brister i strokevården och uppseendeväckande regionala skillnader. När det visat sig att viss strokevård i Stockholm var under all kritik då blev det fart. Nu tävlar politikerna i att jobba hårdast för att förbättra Stockholms strokevård. I botten ligger det siffror som belägger dessa påståenden. Orsaken till att det finns siffror är världens första kvalitetsregister över strokevården. Varje år släpps siffror från registret och det är lätt att jämföra vilka landsting som lyckas bra och de som lyckas mindre bra. Missförhållanden visas upp och dessutom kan de som lyckas mindre bra lära sig av goda exempel.

När resten av vården allt mer ska präglas av kvalitetsregister och öppna jämförelser så verkar ingenting hända inom rehabiliteringsområdet. När det gäller rehabiliteringen är det inte utan att man ställer sig frågan: kastar landstingen pil med skattebetalarnas pengar? Om vi inte har en överblick om hur våra pengar används är det svårt för oss som medborgare att utkräva ansvar. Dessutom är det svårt för vården att sätta upp mål och utvärdera den rehabiliterande verksamheten som utförs om det saknas helhetsgrepp. Tänk om det fanns ett nationellt register för rehabilitering i landstingens ansvar. Då kan vi varje år utvärdera hur det går för den medicinska rehabiliteringen. Redan i dag finns ett register för barn och ungdomsrehabilitering så steget kan inte vara oöverkomligt. Är socialminister Göran Hägglund beredd att agera i frågan?

Kathleen Bengtsson-Hayward, förbundsordförande, Neurologiskt Handikappades Riksförbund

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Rehabilitering

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev