måndag20 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Landstingen ska inte äga dyra ambulansflyg

Flera landsting har börjat driva ambulansflygverksamhet i egen regi vilket försämrar, fördyrar och snedvrider konkurrensen. Vi ifrågasätter starkt varför landstingen plötsligt ska äga och flyga dyra flygplan, skriver Fredrik Kämpfe, branschchef Svenska Flygbranschen.

Publicerad: 27 november 2018, 18:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ambulansflyget har en avgörande roll. Foto: Pilatus Aircraft Ltd


Ämnen i artikeln:

Regionernas ekonomiHälsaAmbulanssjukvårdFlygtrafik

Ambulansflyg är dyra verksamheter men livsviktiga för ett land med Sveriges geografi med glest befolkade områden. Därför är det viktigt att verksamheten upphandlas korrekt för bästa möjliga förutsättningar. Men tyvärr har flera landsting börjat driva ambulansflygverksamhet i egen regi vilket både försämrar, fördyrar och snedvrider konkurrensen. Vi föreslår istället ett organ som slår vakt om och följer upp konkurrenskraftiga upphandlingar på lika villkor och som även verkar för ambulansflygens infrastruktur.

Vi är alla eniga om att lika vård ska gälla alla. Det är en trygghetspelare i det svenska samhället. Därför fyller ambulansflyget en så avgörande roll i ett land där vi bor glest och utspritt. I dag har patientförflyttning dessutom blivit allt vanligare, det vill säga att patienter flyttas från ett sjukhus till ett annat till följd av platsbrist. För att alla ska känna sig trygga med att kunna få bästa vård snabbt behöver ambulansflygens förutsättningar förbättras genom konkurrens på lika villkor.

Men sedan drygt tre år tillbaka finns ambitionen om att landstingen ska äga och bedriva ambulansflygverksamhet i egen regi. Detta snedvrider konkurrensen mot nuvarande privata aktörer. Vi ifrågasätter starkt varför landstingen plötsligt ska äga och flyga dyra flygplan? Det primära bör väl vara själva sjukvården och inte att äga flygplan och bedriva flygverksamhet.

Istället föreslår vi ett övergripande gemensamt organ för att göra genomtänkta upphandlingar samt för uppföljning av ambulansflygtjänsterna. Dessutom skulle detta organ kunna se över och arbeta för förbättrad infrastruktur och tillgänglighet till landets flygplatser. Ambulansflyget är i dag begränsat att få landa på flera av landets flygplatser och nattetid ställs landningarna ytterligare på sin spets.

Våra medlemsföretag är beredda att utföra ambulansflygtjänsten på ett effektivt sätt och utan att skattebetalarnas pengar används för att köpa in dyra flygplan. Sverige har alla privata resurser som krävs för att bedriva ett kostnadseffektivt ambulansflyg, utan att staten eller landstingen startar ambulansflygverksamhet i egen regi med användning av skattemedel.

Med sund konkurrens kan ambulansflyget utvecklas till att ge allra mest nytta för pengarna. En upphandlad tjänst ger även landstingen bättre kostnadskontroll på tjänsten och val av flygplanstyp ska noga analyseras för maximal nytta.

Våra medlemsföretag vill vara med och hjälpa och bidra till att alla snabbt ska få luftburen ambulanstransport. Vi finns tillgängliga för dialog om hur vi utvecklar ett konkurrenskraftigt och modernt ambulansflyg med vård i världsklass. Ambulansflygets förutsättningar är livsviktiga.

Fredrik Kämpfe, branschchef Svenska Flygbranschen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev