Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Landstingen negligerar äldres tandhälsa

Avsaknaden av en modern, effektiv och relevant tandvård för äldre kommer att leda både till ett ökat lidande och väsentligt ökade samhällskostnader. Det är en ovärdig situation.

Publicerad: 21 november 2011, 06:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Tandvård

En långsiktigt fungerande tandvård måste utformas efter hur dagens verklighet faktiskt ser ut. Landstingens inställning är ofruktsam och konservativ, den bygger på kortsiktig budgethänsyn och en misstänksam attityd mot privata alternativ och nya behandlingsformer. Tandvården måste moderniseras och anpassas till patienternas behov.

I dag ser vi effekterna av den subventionerade tandvården. Tack vare tidigare vårdinsatser i livet har dagens äldre betydligt fler intakta tänder och fler avancerade konstruktioner i munnen än tidigare generationer.

Hela västvärlden står inför en demografisk utmaning i och med vi lever allt längre. Detta bör knappast vara någon nyhet för landstingen, men det gör Folktandvårdens och i förlängningen landstingens handfallenhet än mer anmärkningsvärd. Många av våra äldre är redan i dag så pass gamla och märkta av demens och andra åldersrelaterade sjukdomar att de inte får den adekvata tandvård de behöver och har rätt till. I dagsläget har inte tandvårdsprofessionen någon beredskap för att ta hand om dessa patienter. Det finns forskning som visar att 75 procent är i behov av hjälp med sin dagliga munhygien men endast 7 procent får hjälp. Avsaknaden av modern, effektiv och relevant tandvård inom denna patientgrupp kommer på sikt att leda till väsentligt ökade samhällskostnader, eftersom en misskött munhälsa leder till ett försämrat allmäntillstånd. Det kommer också att innebära ökat lidande för dessa sköra patienter med olika infektions- och smärttillstånd som följd.

I dag har vi en brist på tandläkare. Folktandvården har svårt att rekrytera och har därför tvingats att lägga ner ett antal tandläkarkliniker trots att försök gjorts med att till exempel anställa nyutexaminerade tandläkare från Portugal till Norrlands inland. Detta får till följd att folktandvården inte hinner med de äldres vårdbehov, landstingen negligerar de äldres tandhälsa.

Vi upplever att landstingen motarbetar nya idéer, behandlingar och aktörer som inte passar i den gängse mallen för hur landstingen alltid har jobbat och framåt helst arbetar. Landstingen fungerar tyvärr som innovationsbromsar. Det medför negativa effekter inte bara för vårdtagarna utan för samhället i stort. Mobil tandvård utförs till lägre kostnad för samhället. Transportkostnaderna är väsentligt lägre och denna typ av tandvård medför inga kostnader för följeslagare. Den möjliggör högre servicegrad till de mest sköra patienterna. Om dessa patienter får hjälp på regelbunden basis av tandvårdspersonal kommer det väsentligen bidra till att öka individens livskvalitet. Det är en självklarhet att denna del skall skötas av tandvårdspersonal, eftersom varken hemtjänsten eller omsorgspersonalen har tillräckliga kunskaper för att klara rengöring av de avancerade konstruktioner som finns hos dessa patienter.

Vi finner det anmärkningsvärt att en vårdform som mobiltandvård motarbetas istället för utvecklas när mobiltandvård är både kostnadseffektiv och miljösmart samt inte minst löser vårdbehovet för en mycket utsatt grupp vårdtagare – de äldre och sjuka.  Vetenskapliga studier har bland annat visat att ungefär vartannat fall av insjuknande i lunginflammation hos äldre på särskilda boende kan förebyggas med förbättrad munhygien. Likaså kan vart tionde dödsfall i lunginflammation bland dessa individer förebyggas genom förbättrad munhygien. Det är ett allvarligt samhällsproblem att de som har störst vård- och omsorgsbehov, de som är de sköraste i vårt samhälle i dag inte får tillgång till nödvändig tandvård. Detta är högst förlegat och ojämlikt.

Marianne Forsell, VD Oral Care

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Tandvård

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev