lördag1 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Läkemedel ett sätt att undvika dödsfall

Narkotikarelaterade dödsfall är ett så allvarligt problem att vi inte kan låta oss hindras av ideologiska skygglappar utan vi bör i stället sträva efter att använda oss mer av de åtgärder som har stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet.

Publicerad: 27 augusti 2015, 08:13

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Vi behöver dock arbeta med att minska läckaget, svarar Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling. Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

NarkotikadödenSocialstyrelsenHälsaNarkotikaLäkemedel

REPLIK. Riksförbundet Narkotikafritt Samhälles, RNS, generalsekreterare Per Johansson har svarat på vår debattartikel och argumenterar för hårdare tag mot den läkemedelsassisterade behandlingen vid opiatberoende.

RNS menar att det framförallt är de läkemedel som används inom denna behandlingsform som ligger bakom den ökade dödligheten. Det är synd att Per Johansson enbart fokuserar på en delmängd av alla dödsfall. Debattartikeln illustrerar även ett problem vi tog upp med hur statistiken presenteras i dag. Det går att använda utplockad statistik för att försöka motivera en ideologiskt grundad tes om man bortser från omständigheterna.

För RFHL är det viktigt att dels se saker i sitt sammanhang och dels utgå från bästa tillgängliga vetenskap och beprövad erfarenhet. När det gäller sammanhang bör man känna till hur Toxreg presenterar sina siffror. Det sker efter en rangordning och inte efter orsaksbedömning som Per Johansson skriver.

Det innebär att när det, som det ofta är frågan om i de aktuella medicinernas fall, är ett dödsfall som orsakats av den andningsdepression som kan inträffa vid samtidigt intag av dessa mediciner och till exempel bensodiazepiner förs dödsfallet upp under metadon eller buprenorfin. I själva verket är det i dessa fall vanligen just kombinationen som är dödlig.

RNS skriver att statistiken tydligt visar en koppling till förändrade regler. Det finns inget belägg för det rent vetenskapligt. Dessutom spelar det även roll för den narkotikarelaterade dödligheten hur utvecklingen av antalet individer som använder narkotika ser ut. Det finns skäl att anta att det under det senaste decenniet har varit en kraftig ökning av antalet individer med en problematisk narkotikaanvändning.

STAD-undersökningen som presenterades förra året talade om 55 000 individer, att ställa i relation till tidigare officiella siffror som var 29 500.

När det gäller att utgå från bästa tillgängliga vetenskap och beprövad erfarenhet är det otvivelaktigt så att forskningen är överens om att den främsta behandlingsmetoden vid opiat- eller opioidberoende för att undvika dödsfall är just läkemedelsassisterad behandling.

Sveriges främsta forskare inom området argumenterar även för en utbyggnad av behandlingsformen, vilket RFHL står bakom.

Beträffande ”läckage” så finns det olika uppgifter om hur omfattande det är och till vilka som det sker. Att det finns en betydande illegal handel med insmugglade preparat, likväl som att preparaten finns enkelt tillgängliga via näthandeln, är viktiga faktorer att ta hänsyn till i sammanhanget. Det uppges av individer som följer området från ett brukarperspektiv och det visar även den studie från Socialstyrelsen som Johansson kritiserar.

Viktigt att ta hänsyn till är även att Socialstyrelsen skriver i sammanfattningen att ”Mycket talar för att eventuellt läckage (…) stannar inom gruppen personer med narkotikamissbruk”. Det bekräftar även forskning från de forskare som Per Johansson själv hänvisar till.

Tyvärr berättar inte Johansson om den slutsatsen. Han återger enbart resultat som kan användas för att driva tesen om omfattande läckage för stödja kravet på hårdare tag och begränsning av denna livräddande behandlingsform.

Vi behöver dock arbeta med att minska läckaget. Ovanstående forskare skriver att det kan åstadkommas genom utbyggd tillgång till behandlingsformen och utökad psykosocial behandling samt en bättre kontroll på förskrivning av exempelvis bensodiazepiner.

RFHL delar dessa ståndpunkter, vilka även har stöd i en forskningsartikel som kommer att publiceras i Addiction i höst.

Narkotikarelaterade dödsfall är ett så allvarligt problem att vi inte kan låta oss hindras av ideologiska skygglappar utan vi bör i stället sträva efter att använda oss mer av de åtgärder som har stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet.

Inger Forsgren, ordförande, riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev