Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Läkarna slarvar med fortbildningen

Frågan om vårdpersonalens fortbildning och kompetensutveckling oroar. Läkare deltar allt mindre i kompetensutvecklande aktiviteter. Den trenden måste brytas.

Publicerad: 4 juli 2012, 11:41

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Kompetensutveckling

Nya medicinska framsteg presenteras hela tiden. Möjligheterna till rätt diagnos, bot och lindring blir allt fler och bättre. Kan sjukvården i dag ta till sig dessa nya möjligheter? Får läkarna den fortbildning som behövs för att ge en god och patientsäker vård? Patienter måste kunna lita på att läkaren som ansvarar för utredning och behandling vet vad hon eller han gör och att varje gång det allra bästa omhändertagandet är ett alternativ.

Läkarförbundets fortbildningsenkät visar på en trist utveckling. Läkare deltar allt mindre i kompetensutveckling. Det sker samtidigt som diagnostik- och behandlingsmöjligheterna blir allt fler och mer avancerade. Kunskapsutvecklingen genom hela yrkeslivet är en förutsättning för att vårdpersonalen ska kunna erbjuda varje patient ett optimalt omhändertagande.

Tidigare stod läkemedelsindustrin för en stor del av läkarnas fortbildning. 2004 begränsades denna möjlighet och arbetsgivaren har därefter fått ett större ansvar att säkra medarbetarnas fortbildning. Det har tyvärr inte skett i den utsträckning som skulle behövas. I Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården, (SOSFS 2005:12), står att ledningssystemet för varje sjukvårdande verksamhet ska säkerställa att det finns rutiner som tillgodoser att personalen har den kompetens som krävs för att utföra arbetsuppgifterna, rutiner som anger personalens ansvar och befogenheter, och planer för personalens kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov.

Det finns flera olika förslag på hur medicinsk fortbildningen ska kunna säkras. Förslagen innehåller allt ifrån inspektioner och mer systematisk uppföljning till krav på visst antal fortbildningstimmar och att fortbildningen redovisas i öppna jämförelser. Sannolikt behöver en kombination av dessa förslag förverkligas för att vända den negativa trenden.

Frågan om kompetensutveckling är lika viktig för såväl patienter, professionen som näringslivet och vi kan inte vänta längre. Vår ambition är att, tillsammans med Läkemedelsindustriföreningen, komma överens med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Sveriges Läkarförbund om hur vi bäst kan bidra till kompetensutvecklingen. Det kommer att ske inom ramen för den uppdatering av överenskommelsen om information och utbildning av sjukvårdspersonal som nu inletts. Det räcker dock inte varför vi hoppas att professionen och arbetsgivarna själva kan komma överens om en tydlig väg framåt för att säkra en kontinuerlig fortbildning för en fortsatt hög kompetensnivå i svensk sjukvård.

Johan Brun, medicinsk direktör Pfizer AB

Eva Eliasson, affärsområdesansvarig onkologi  Pfizer AB

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Kompetensutveckling

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev