Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Läkare: Kry spelar högt med patienten som insats

Kampen mot onödig antibiotikabehandling äventyras av nätläkarföretaget Kry. Trots nya stramare rekommendationer fortsätter bolaget att skriva ut antibiotika utan fysisk läkarundersökning vid bland annat halsinfektioner.

Publicerad: 28 november 2017, 04:36

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

AntibiotikaNätläkareVårdcentraler

Svensk hälso- och sjukvård har varit framgångsrik i att minska onödig antibiotikabehandling. Det är en viktig åtgärd för att bromsa utvecklingen av antibiotikaresistenta bakterier. Patienter har sluppit behandlas i onödan för säkerhets skull.

Detta har blivit möjligt genom samverkan mellan bland annat specialistläkare i allmänmedicin, infektionssjukdomar och mikrobiologi i nätverket Strama i nära 10 år. Nätverket har stöd av landsting, hälso- och sjukvårdsregioner, SKL, Socialstyrelsen, SBU, TLV, Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten, Svenska Läkaresällskapet och Svensk sjuksköterskeförening.

Arbetet har gjorts bland annat genom att utarbeta riktlinjer för användning av antibiotika. Förskrivarstatistik och behandlingsrekommendationer har återkopplats till förskrivarna. Tack vare effektiva strategier för att främja rationell antibiotikaanvändning och begränsa spridningen av resistens har Sverige fortfarande ett relativt sett gott läge ur internationellt perspektiv.

Det privata nätläkarföretaget Kry går nu emot Stramas rekommendationer om att antibiotikabehandling ej kan ges utan fysisk undersökning vid en rad luftvägsinfektioner. Att Kry ger fel behandling vid exempelvis halsinfektion, riskerar att skada patienten på kort sikt och att öka resistensutvecklingen på lång sikt. Patienten kan tro att Kry är måna om honom/henne, men Kry visar egentligen att de prioriterar kortsiktiga vinster framför att patienten får rätt behandling.

Kry hävdar att de ger mindre andel av sina patienter med luftvägsinfektioner antibiotika jämfört med vårdcentraler. Det är att jämföra äpplen och päron eftersom patienter med svårare besvär och komplicerande sjukdom – och alltså större behov av antibiotikabehandling – även har större behov av fysisk undersökning och därför måste hänvisas till vårdcentral.

Vidare hävdade Kry vid muntlig presentation på Läkemedelsakademin att de ”små skiljaktigheterna mellan Kry och Strama förstorats upp av media” och att de ”redan anpassat sina rutiner där det behövs”. På Twitter säger de däremot något annat: att de tolkar Stramas riktlinjer på sitt eget sätt. Således riskerar patienter alltjämt att drabbas av skadliga antibiotikabehandlingar och först senare upptäckta komplikationer. På sikt kan patienterna drabbas av ökad antibiotikaresistens och minskad effekt av livsviktig antibiotikabehandling den dagen som patienten blir allvarligt sjuk i en infektion.

Om Kry visade en sann omtanke om patienterna hade de följt Stramas rekommendationer och handlagt dem enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. I andra hand hade de åtminstone kunnat satsa en del av sina resurser på att delta i en vetenskaplig studie av läkarbedömningar via videolänk.

Att de inte följer Stramas rekommendationer visar att för Kry är ekonomisk vinst viktigast.

Rikard Lövström, ledamot Svenska Distriktsläkarföreningen (DLF)

Hanna Åsberg, ordförande Svensk förening för allmänmedicin (SFAM)

Marina Tuutma, ordförande Svenska Distriktsläkarföreningen (DLF)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev