Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

”Lagen ska skydda mot oseriösa vårdgivare”

Läkarförbundet och Svenska privatläkarföreningen välkomnar förslaget om förändringar i lagen om läkarvårdsersättning.

Publicerad: 31 augusti 2016, 09:39

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Under juni hade vi ett möte om taxesystemet och fler är planerade under hösten.


Ämnen i artikeln:

EkonomiRegionernas ekonomi

REPLIK Vi välkomnar tjänstemännens förslag om förändringar i lagen om läkarvårdsersättning i artikeln ”Lagen skyddar oseriösa vårdgivare” . Tillsammans med SKL och Fysioterapeuterna har Läkarförbundet redan uppvaktat regeringen om behovet att inleda en modernisering och utveckling av lagen om läkarvårdsersättning, det så kallade taxesystemet. Under juni hade vi ett möte om taxesystemet och fler är planerade under hösten.

Läkarförbundet har också deltagit i arbetet som kallas Modell för fördjupad uppföljning – kontroll av utförare inom hälso- och sjukvården. Även här håller vi med tjänstemännen att verktygen för kontroll och uppföljning måste bli tydligare för att underlätta genomförande av kontroll och uppföljning av vårdenheter. Det ska gälla alldeles oberoende om det är offentliga eller privata utförare.

Det är naturligtvis viktigt att tidigt upptäcka oseriösa vårdgivare för att kunna vidta åtgärder. Lagen ska skydda mot de vårdgivare som inte håller måttet för sin ekonomiska redovisning. I de fall Läkarförbundets handläggare varit involverade i misstänkta försummelser har det emellertid visat sig att de vårdgivare som misskött varit försvinnande få till antalet.

Vi anser att frågan om patientsekretess och tillgång till journaler är mer komplicerad än vad som hävdas av debattörerna. För oss är det av yttersta vikt sätta patientsekretessen i första rummet. För läkare handlar det om att bygga ett långvarigt och tillitsfullt förtroende till sina patienter. Sålunda måste patienternas integritet värnas genom att de patientuppgifter som inte anses alldeles nödvändiga för kontroll och uppföljning skyddas.

Det torde ändå finnas tillräckliga möjligheter att utföra nödvändiga kontroller och erhålla information vid uppföljning.

Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges Läkarförbund

Sven Söderberg, ordförande i Svenska privatläkarföreningen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

EkonomiRegionernas ekonomi

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev