Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Lagen måste ändras om vi ska bli bäst på e-hälsa

Behoven av digitalisering inom hälso- och sjukvården är både många och stora. Dagens vård är patientosäker på grund av lagstiftningen. Lagen måste nu ändras så att den sätter individens behov i centrum.

Publicerad: 10 maj 2016, 14:03

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Mer resurser och en ändrad lagstiftning ger oss goda förutsättningar att nå målsättningen om att bli bäst på e-hälsa 2025. \


Ämnen i artikeln:

ItPatientsäkerhetPatientjournalerE-hälsa

Regeringen och Sveriges kommuner och landsting har fattat beslut om en gemensam vision för e-hälsa. Målsättningen är att Sverige ska bli bäst på e-hälsa 2025.

Det stämmer att vi, som hälso- och sjukvårdsministern Gabriel Wikström (S) påpekat, förflyttas ett antal decennier bakåt i tiden när det gäller digitalisering i sjukvården.

Behoven av digitalisering inom hälso- och sjukvården är både många och stora. Dagens vård är patientosäker på grund av lagstiftningen, där information om patienten är knuten till organisationen där man vårdas och inte till den enskilda individen i en sammanhållen digital patientjournal.

Det gör att information inte alltid är tillgänglig i en kommun- och landstingsintegrerad verksamhet, till exempel beroendevården.

För våra medarbetare innebär det en osäker arbetssituation då man inte vet om man har tillgång till rätt information i rätt tid, till exempel om läkemedel. På våra äldreboenden dokumenterar medarbetarna enligt socialtjänstlagen medan läkaren bara kan läsa de anteckningar som är skrivna enligt hälso- och sjukvårdslagen. Läkaren missar då en mängd viktig information, till exempel effekt av utskrivna läkemedel på till exempel sömn.

Lagen måste nu ändras så att den sätter individen och individens behov i centrum. Vi måste gå från en tid där det är avgörande i vilken organisation en uppgift är dokumentrad, till en tid där det är avgörande i vilken vård- och omsorgssituation uppgiften behövs.

Det behövs även ett nationellt omtag i syfte att åtstadkomma genomgående och långsiktiga förbättringar av informationssystemen i hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Staten behöver här ta ett tydligare ansvar och genom extra resurser skapa ett förändringstryck när det gäller IT-utvecklingen.

En statlig IT-miljard bör, enligt min mening, inrättas med motsvarande åttagande från landstingen, regionerna och kommunerna om att tillsammans satsa lika mycket i gemensamma investeringar.

För att kunna bli bäst på e-hälsa behöver vi ett väl utbyggt välfärdsbredband men även en strategi för att se över ansvaret för det digitala utanförskapet. När allt mer digitaliseras, vems är ansvaret att se till att minska det digitala utanförskapet?

För att visionen ska bli verkligen behöver vi träffas. Med vi menar jag politiken, hälso- och sjukvårdsministern, sakkunniga men även IT-ministern. Det är av stor vikt att IT och verksamhetsutveckling går hand i hand.

Mer resurser och en ändrad lagstiftning ger oss i kommuner och landsting goda förutsättningar att nå målsättningen om att bli bäst på e-hälsa 2025.

Margareta Fransson, regionråd (MP) Östergötland

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev