Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

L: Flyktingars hälsa måste tas på större allvar

Regeringens nya, restriktiva migrationspolitik kommer få allvarliga konsekvenser för nyanländas hälsa och möjlighet till integration. För Liberalerna är det självklart och prioriterat att stärka nyanlända hälsa. I Stockholms läns landsting presenterar vi nu ett integrationspolitiskt program för bättre vård för flyktingar.

Publicerad: 30 juni 2016, 09:10

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Vården måste öka sin kompetens för att kunna anpassa behandlingen till flyktingpopulationen. Alltför lite forskning berör människor som tvingats på flykt och ett liv i exil, skriver flera L-politiker.


Ämnen i artikeln:

StockholmPsykisk ohälsaFlyktingmottagandeFlyktingpolitik

Folkmord, förtryck och krig tvingar miljontals människor på flykt. En bråkdel av dessa har sökt sig till Sverige. Trots att de ofta har varit med om omfattande traumatiska händelser kommer de flesta, om de ges goda förutsättningar, självläka. Några kommer dock drabbas av psykisk ohälsa, som depression och posttraumatisk stressyndrom (PTSD) eller behöva vård för svåra tortyr- och krigsskador. För dem måste det finnas en kompetent och tillgänglig vård.

Redan i dag har SLL en i jämförelse med övriga landet utvecklad verksamhet för psykiatrisk specialistvård för PTSD men vi ser ytterligare behov av att sprida och öka kompetensen gällande vård och bemötande av traumatiserade, krigsskadade flyktingar i hela den psykiatriska och somatiska vårdkedjan. Vi ser också hur viktigt det är med tidiga, förebyggande insatser.

SLL:s specialistmottagningar har redan i dag ett preventivt informationsuppdrag för nyanlända, men detta behöver göras av fler, på fler nivåer och platser. Fler kommuner i Stockholms län bör därutöver utnyttja landstingets hälsokommunikatörer, som gör riktade hälsoinsatser mot nyanlända. Liberalerna vill också se över formen för och tillgängligheten till hälsosamtalen som erbjuds asylsökande, för att fler ska genomföras.

Liberalernas integrationsgrupp föreslår också utökade insatser till gravida och nyförlösta flyktingar. MVC och BVC ska stötta traumatiserade mammor och pappor i deras föräldraskap. Vi vill sprida Rinkebyprojektet, samverkan mellan landstinget och Stockholm stad, till fler delar av länet, och ge barn en egen kontaktperson. Inom vården ska också BUP och inte minst öppenvården prioriteras.

Vården måste också öka sin kompetens för att kunna anpassa behandlingen till flyktingpopulationen. Alltför lite forskning berör människor som tvingats på flykt och ett liv i exil. Våra kunskaper om migranters hälsa är för begränsad trots att Sverige har goda förutsättningar att bli kunskapsledande inom området. Vi vill därför skapa förutsättningar för ett nytt forskningsinstitut som kan generera unik kunskap om migrationens inverkan på flyktingars hälsa, kopplat till trauma, exilrelaterade stressorer, livsstil och integration.

Liberalerna i landstinget i Stockholms län vill rikta en skarp uppmaning till regeringen. Staten har ett nationellt ansvar för flyktingars hälsa och bör försöka motverka de negativa följderna av den olyckliga politik som börjar gälla 20 juli. I dagsläget saknas kompetent vård för flyktingar i många delar av landet. Ur ett individperspektiv är det oacceptabelt att skador och psykisk ohälsa riskerar att förvärras, och här finns ett nationellt ansvar exempelvis för rätten till rehabilitering för tortyrskadade.

Flyktingens behov av vård för att kunna ta till sig integrationsinsatser går dessutom hand i hand med samhällets integrationsintentioner. Regeringen måste ta sitt ansvar att öka tillgängligheten till hälso- och sjukvården för traumatiserade flyktingar i alla delar av landet. Vi välkomnar sjukvårdsministerns landstingstillskott till hälsoundersökningar. Det är viktigt att ge landstingen bättre förutsättningar att ge nyanlända en reell chans att genomföra hälsosamtal.

Vi föreslår även att hälsosamtal ska omfatta även anhöriga och erbjudas en andra gång efter beviljat uppehållstillstånd, eftersom det kan finnas en fördröjning av PTSD, att traumat kan uppstå först senare när flyktingen känner sig trygg, fått uppehållstillstånd och återförenats med sin familj.

Liberalerna röstade mot regeringens lagförslag om att försvåra familjeåterförening. Vi ser med oro på att många nyanlända kommer få mycket dåliga förutsättningar till att självläka från sina krigsupplevelser. De vars familj hålls kvar i krig eller flyktingläger och nekas återförening kommer hållas fast i långa perioder av skadlig förtvivlan. Vi vill göra vårt bästa för att vården i Stockholms läns landsting ska kunna möta nyanlända, och vi kräver att regeringen tar ansvar för konsekvenserna av sin flyktingpolitik och rustar vården därefter.

Ninos Maraha, ordförande Liberalernas integrationsgrupp Stockholms läns landsting

Frida Johansson Metso, ledamot Liberalernas integrationspolitiska arbetsgrupp i Stockholms läns landsting

Mattias Lönnqvist, ledamot Liberalernas integrationspolitiska arbetsgrupp i Stockholms läns landsting

Caroline Rhawi, ledamot Liberalernas integrationspolitiska arbetsgrupp i Stockholms läns landsting

Cecilia Elving, ledamot Liberalernas integrationspolitiska arbetsgrupp i Stockholms läns landsting

Lars Johansson, ledamot Liberalernas integrationsgrupp

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev