söndag28 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

L: Dags för ytterligare ett privat akutsjukhus

En upphandling av ytterligare ett akutsjukhus i Stockholms län kommer nu att börja förberedas och kan genomföras under nästa mandatperiod. Det gynnar både patienter och personal, skriver Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd.

Publicerad: 10 augusti 2016, 03:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Vi vill ta hjälp av fler vårdgivare som kan få vårdens resurser att räcka till fler patienter, skriver Anna Starbrink (L).


Ämnen i artikeln:

Mer privat akutvård?LiberalernaHälsaSjukhusPrivat driftStockholm

Stockholmarnas hälso- och sjukvård byggs nu ut och om i den största utsträckningen någonsin. Landstingets rekordstora investeringar kommer att märkas fysiskt – i nya eller upprustade sjukvårdslokaler som ger patienterna högre säkerhet och bättre arbetsmiljö.

En modern sjukvård handlar dock främst om annat än lokaler. Förändringar i vårdens organisation och arbetssätt är det viktigaste ombyggnadsarbetet. Som en del i de förändringarna kommer vi i Alliansen att förbereda upphandlingen av ytterligare ett akutsjukhus.

Ett akutsjukhus i privat regi är inget mål i sig. Målet är alltid den bästa möjliga vården för patienterna. För patienten som behöver vård spelar det nog mindre roll vem som driver sjukhuset – det viktiga är att få rätt vård, i tid, och helst i en trevlig miljö där också personalen trivs. Vi vill ta hjälp av fler vårdgivare som kan få vårdens resurser att räcka till fler patienter. Och vi ser gärna att landstinget får ännu mer konkurrens som arbetsgivare!

Svensk sjukvård har internationellt en hög nivå, och det gäller inte minst i Stockholms län. Hälso- och sjukvårdens kvalitet och resultat bygger på de olika resurser som finns att tillgå, och hur de används. Den absolut viktigaste resursen är förstås kompetens, den kunskap, erfarenhet, skicklighet och effektivitet som vårdens medarbetare utövar och utökar varje dag. För att tillvarata denna kompetens krävs rätt organisation och arbetssätt.

Sverige utmärks av en hög andel vård som utförs på de stora akutsjukhusen. Sedan flera år planeras för en omläggning där en stor del av ansvaret flyttas; patienter som inte behöver akutsjukhusens resurser ska helt enkelt få snabbare, bättre och närmare hjälp utanför de stora sjukhusen. Det gäller oavsett om man går på mottagningsbesök, i öppenvård, eller behöver ligga inne några dagar, i slutenvård. Våra mindre sjukhus och de många nya aktörer som etablerats tack vare vårdval kommer att hjälpa till i stor utsträckning.

Den avancerade och mer vårdkrävande behandling som ska utföras på akutsjukhusen förändras också. Som i all utveckling är det viktigt att lära av de som kommit längre eller åstadkommer bättre resultat. Det handlar om en positiv konkurrens om vårdidéer.

I Stockholm finns ett akutsjukhus som drivs av någon annan än landstinget: Capio S:t Görans sjukhus. En upphandling av ytterligare att akutsjukhus i Stockholms län kommer nu att börja förberedas och kan genomföras under nästa mandatperiod.

I Sverige finns bara två exempel på akutsjukhus som drivs av någon annan än sjukvårdshuvudmannen själv; S:t Görans sjukhus och Bollnäs sjukhus. På ett sådant privat drivet, landstingsfinansierat sjukhus gäller samma villkor för patienterna som på de sjukhus som landstinget driver i egen regi. Kraven på kvalitet för patienterna är det som styr och erfarenheterna visar inte bara på en ökad tillgänglighet för patienterna utan en ökad effektivitet i användandet av sjukvårdens resurser.

För Stockholms läns tre större akutsjukhus genomfördes 2014 en jämförande utredning. Den visar att kvalitetsnivån generellt var hög på S:t Görans sjukhus, Danderyds sjukhus och Södersjukhuset, med något bättre resultat för S:t Göran på vissa parametrar.

Personalmix och personalomsättning var likartad, förutom för läkare där omsättningen var nästan hälften så hög på S:t Göran (6 procent) som på SÖS och Danderyd (11 procent). Enligt landstingets medarbetarenkäter är personalen något nöjdare på S:t Göran, och personalkostnaderna är högre per medarbetare. S:t Göran hade tillsammans med Danderyd de kortaste medelvårdtiderna, 3,2 dagar. Den stora skillnaden ligger i produktionen. S:t Görans kostnad för vård inom kärnverksamheten låg generellt 2-6 procent lägre än för de två andra stora akutsjukhusen.

De positiva effekterna av privat drivna akutsjukhus kommer patienter så väl som medarbetare till del. Idag är väl känt att kompetensförsörjningen är den strategiskt viktigaste framtidsfrågan för vården. Fler arbetsgivare torde gynna vårdpersonalen och skapa en mer attraktiv arbetsmiljö inom akutsjukvården.

Syftet med att upphandla ett akutsjukhus är framför allt att stärka kvalitetsutvecklingen och använda hälso- och sjukvårdens resurser effektivare. Det gynnar alla inblandade, personal såväl som landstingets invånare och skattebetalare. Framför allt gynnar det patienterna.

LÄS MER: V: Alliansen lider av idébrist. 

Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdslandstingsråd (L), SLL

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev