fredag27 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

KU: Sex brister i regeringens pandemihantering

Publicerad: 3 juni 2021, 10:24

Karin Enström, ordförande för KU, under utfrågningen av inrikesminister Mikael Damberg i första kammarsalen i riksdagen

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Konstitutionsutskottet anser i sex ärenden att det har förekommit brister i regeringens hantering av pandemin.

Ämnen i artikeln:

Corona i vårdenCovid-19FolkhälsomyndighetenSmittskydd

— Utskottet anser att regeringen brustit i hanteringen av pandemin. Det är allvarligt, säger KU:s ordförande Karin Enström (M).

Enligt KU är det tydligt att oklarheterna i ansvarsfrågan och i frågan om ersättning för utökad testverksamhet bidrog till att testningen inte ökade i förväntad takt. KU menar att regeringen hade kunnat ingå en överenskommelse tidigare och att det sannolikt hade medfört att testningen utökades i snabbare takt än vad som skedde.

KU konstaterar vidare att ändringen av förordningen om statsbidrag till regioner och kommuner, samt av uppdraget till Folkhälsomyndigheten om att skyndsamt ta fram en nationell strategi för att utöka testningen, inte bereddes tillräckligt skyndsamt.

Kritik riktas även mot att regeringen väntade för länge med att lägga fram ett förslag på pandemilag. Det gjorde att riksdagens utskott fick lite tid på sig för att behandla lagförslaget.

— Behandlingen blev extremt kort, säger Karin Enström.

Ett annat ärende gäller regeringens åtgärder för att säkra tillgången på skyddsutrustning och annan sjukvårdsmateriel inom hälso- och sjukvården.

Här finner KU att det var oklart vem som skulle köpa in produkter till kommuner och regioner. Flera leverantörer av sjukvårdsmateriel uppfattade det som att de endast skulle sälja till Socialstyrelsen.

”KU betonar vikten av att uppdrag till myndigheter utformas i dialog med berörda aktörer, kommuniceras tydligt och att nödvändiga synpunkter inhämtas”, skriver utskottet.

KU anser vidare att uppdraget till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om att göra en behovsanalys kom för sent.

”Enligt KU skulle regeringen ha genomfört åtgärder tidigare än vad som skedde för att säkra tillgången på skyddsutrustning och annan materiel inom samhällsviktig verksamhet vid sidan av hälso- och sjukvården”, skriver KU.

Owe Nilsson/TT

Lars Larsson/TT

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev