torsdag21 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Kry: ”Vi skriver ut mindre antibiotika”

Läkarnas påhopp mot vår verksamhet baseras på kunskapsbrist. På Kry arbetar vi noga med uppföljning och kvalitetssäkring kring antibiotikaförskrivning. Vår förskrivning är lägre än vad den är hos den fysiska vården, skriver företagets ledning i en replik.

Publicerad: 29 november 2017, 10:56

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”I den här artikeln såväl som i tidigare utspel från debattörerna är det tydligt att det råder kunskapsbrist kring vår verksamhet”. Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

NätläkareHälsaAntibiotikaLäkareLäkemedel

REPLIKKry spelar högt med patienten som insats” skriver företrädare för Svenska distriktsläkarföreningen och Svensk förening för allmänmedicin i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Antibiotikaresistens kan vara det allvarligaste hotet mot modern hälso- och sjukvård i dag. I Sverige leds arbetet mot antibiotikaresistens av Strama, men det är faktiskt arbetet ute i vårdverksamheterna som kommer att avgöra om vi lyckas eller inte. På Kry arbetar vi därför noga med uppföljning och kvalitetssäkring kring antibiotikaförskrivning. Eftersom vi är en digital vårdgivare kan vi också säkerställa efterlevnad av våra medicinska riktlinjer i realtid.

Vi kan konstatera att vårt arbete än så länge har varit framgångsrikt. Vid de senaste granskningarna som gjorts av Strama och Region Jönköping för olika specifika diagnoser har det konstaterats att vår antibiotikaförskrivning ligger lägre och mer rätt riktat än jämförande siffror med den fysiska vården avseende flera specifika jämförbara mätpunkter.

På Kry välkomnade vi också Stramas nya rekommendationer för digitala vårdkontakter. De bekräftade att vi kan ställa diagnos för ett antal infektionssjukdomar. Faktum är att vi inte behövt förändra vår praxis överhuvudtaget. Den enda punkt där Strama och vi inte ser helt lika är kring möjligheten att uppfylla 3 av 4 centorkriterier inför beslut om provtagning vid misstänkt halsfluss. Strama menar att det saknas studier kring bedömning av svalg via bild vis á vi traditionell undersökning med lampa och spatel, medan vår kliniska erfarenhet från tusentals patientbesök är att ett skarpt foto på patientens svalg ger lika god bedömningsgrund som den traditionella undersökningsmetoden.

I de fall bedömningsgrund saknas (otydlig eller utebliven bild) ordinerar vi inte behandling, och begär heller inte offentlig ersättning för besöket. Diskussionen handlar alltså inte om att förskriva antibiotika på oklar grund utan om en skarp bild motsvarar en titt ner i halsen, så att det är indicerat att skicka patienter på provtagning innan eventuell behandling.

Det faktum att debattörerna väljer att blåsa upp detta får nog snarare ses i perspektivet att de sedan länge är minst sagt negativt inställda till vår verksamhet. I den här artikeln såväl som i tidigare utspel från debattörerna är det tydligt att det råder kunskapsbrist kring vår verksamhet, vilken i sin tur leder till stark kritik på bristfälliga grunder. Det är naturligtvis tråkigt då vi säkerligen har mycket att lära av varandra genom en konstruktiv dialog.

På Kry är vi alltid måna om att vara så transparenta som möjligt kring hur vi arbetar och vilka resultat vi når. Vi skulle därför gärna vilja bjuda in både DLF och SFAM till samtal kring kvalitetsarbete och integration mellan digital och fysisk vård. Vi välkomnar också debattörernas förslag om deltagande i vetenskapliga studier. Vi ställer gärna vår data till förfogande för det ändamålet och hoppas att fysiska vårdgivare gör detsamma.

I och med att arbetet mot antibiotikaresistens är så pass viktigt skulle vi också vilja förorda större transparens kring hur vården följer Stramas riktlinjer så att olika enheter och verksamheter kan jämföras med varandra. Tyvärr är det inte så i dag och här borde det tas ett större ansvar på nationell nivå. På så sätt skulle onödig mytbildning kunna undvikas och kvaliteten vad gäller arbetet mot antibiotikaförskrivning generellt höjas.

Livia Holm, Sverigechef Kry

Johan Flodin, medicinskt ansvarig läkare Kry

Joakim Röstlund, specialist i allmänmedicin Kry

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev