Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Kravallutrustad ambulans fel väg att gå

Det är totalt oacceptabelt med hot och våld mot sjuksköterskor och sjukvårdare i ambulanssjukvården. Men kravallutrustad ambulanspersonal som Sverigedemokraterna föreslår är helt fel väg att gå och vore ett misslyckande för Sverige.

Publicerad: 11 februari 2016, 10:57

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

SD:s förslag på kravallutrustade ambulanser är förkastligt, lägg i stället resurser på förebyggande arbete.


Ämnen i artikeln:

AmbulanssjukvårdSjuksköterskorSverigedemokraternaHot mot ambulansen

REPLIK. Det är allvarligt att våra medlemmar upplever att deras arbetsmiljö i dag är mer hotfull. Frågan om hot och våld i ambulanssjukvården är i första hand ett uttryck för samhällsproblem som inte kan lösas enbart med åtgärder inom ramen för ambulanssjukvården.

Vi har träffat inrikesminister Anders Ygeman som vill lyfta våra frågor. Vårdförbundet anser att man bör se över påföljderna för de som hotar och attackerar ambulanspersonal, vilket både Anders Ygeman (S) och Beatrice Ask (M) tagit till sig.

Men vi tycker att Sverigedemokraternas förslag på kravallutrustade ambulanser är förkastligt. Det vi framförallt måste lägga resurser på är det förebyggande arbetet.

Det är viktigt att tid avsätts för att skapa förtroende i bostadsområden. Besök i hemmen och diskussioner med barn, unga och vuxna har visat sig framgångsrika för räddningstjänsten i Malmö. Samtal i skolor, i sfi-undervisning och på arbetsplatser är också nödvändiga.

Projekt där ungdomar får pröva på hur ambulansen fungerar och hur sjuksköterskor och sjukvårdare arbetar skulle också kunna vara nycklar till förståelse.

Det finns många bra exempel på förebyggande lyckosamt arbete som ”Bättre beredd än rädd” och ”Människan bakom uniformen”. Dessa och liknande projekt har avvecklats för ambulanssjukvården på flera ställen på grund av resursbrist.

Det är mycket allvarligt.

Att arbetsmiljön inom ambulansverksamheten är trygg är i första hand landstingens och ambulansentreprenörernas ansvar. Men staten kan på olika sätt bidra till att förbättra tryggheten.

Vårdförbundet välkomnar att Anders Ygeman vill se över sekretessreglerna så att polisens information om hotfulla och våldsamma personer även finns tillgänglig hos SOS Alarm, vilket hindras av nuvarande sekretessregler.

Ambulanspersonal ska veta om de är på väg till en patient som tidigare varit farlig för sig själv eller andra. Det här skulle också ge en möjlighet att skynda på det förebyggande arbetet i områden där hot och våld förekommer.

Det är Vårdförbundet som företräder de högskoleutbildade specialistsjuksköterskorna och sjuksköterskorna i ambulanssjukvården.

Kommunal företräder ambulanssjukvårdare. I dag kan ambulanspersonalen ge avancerad vård på plats. Det är ingen ”transportverksamhet” eller ”ambulansförare” vi talar om.

Det är kvalificerad sjukvård som människor i Sverige har rätt till överallt och vilken tid på dygnet som helst.

Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor har tagit ett initiativ till en kommande informationskampanj riktad till allmänheten om ambulanssjukvårdens uppdrag och roll, tillsammans med bland annat Vårdförbundet.

Det är förstås A och O att den välutbildade ambulanspersonalen kan utföra sitt arbete som räddar liv. Signalen från samhället ska vara glasklar: Hot och våld mot ambulanspersonal är totalt oacceptabelt.

Johan Larson, leg sjuksköterska och vice ordförande Vårdförbundet

Janne Kautto, ordförande Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev