måndag30 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Krafttag krävs mot antibiotikaresistensen

Utsläppen från läkemedel och den ökande antibiotikaresistensen visar att Sverige behöver ett nytt ledarskap som tar miljön på allvar, skriver Centerpartiet.

Publicerad: 24 april 2018, 07:39

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

AntibiotikaLäkemedelMiljötillsynCenterpartiet

Varje år uppskattas flera ton läkemedel läcka ut till svenska sjöar, åar och vattendrag. Vissa substanser kan ändra fiskars beteende, och beteendeförändringarna har även visat sig gå i arv. Detta innebär inte bara risker för vattenlevande organismer utan potentiellt även för oss människor.

Inte minst utgör den ökade mängden antibiotika risker. Om lite drygt 30 år, år 2050, väntas 10 miljoner människor dö varje år på grund av antibiotikaresistens.

Bara i Europa uppgår idag antalet dödsfall till följd av antibiotikaresistens till 25 000 per år och globalt uppskattas omkring 700 000 dödsfall årligen till följd av antibiotikaresistens. Överanvändning i djurhållning och inom sjukvården bidrar till resistensen, liksom utsläpp från avlopp och produktion. I Indien har flera floder och sjöar blivit odlingar för multiresistenta bakterier till följd av utsläpp från läkemedelsfabriker i området. Lejonparten av de läkemedel som används i Sverige tillverkas i indiska Hyderabad.

För att komma tillrätta med problemen krävs krafttag, inte bara i produktionsländer utan också i Sverige där läkemedlen används.

Regeringen har fortsatt den satsning på avancerad reningsteknik som Alliansregeringen påbörjade, vilket är glädjande. Men vi vill gå snabbare fram. För Centerpartiet har vattenfrågor länge varit en högt prioriterad del av miljöpolitiken. Vi satsar 1,3 miljarder kronor – en blå miljard – för rent vatten och förbättrad havsmiljö. Det är mer än något annat riksdagsparti. En betydande del av detta ska gå till investeringar i vattenreningsteknik för att rena läkemedelsrester, mikroplaster och kemikalier och till lokala vattenvårdsprojekt. Vi föreslår följande åtgärder.

Ställ krav och satsa på vattenrening.
Regeringen har påbörjat några få pilotprojekt för rening av läkemedel i kommunala vattenreningsverk. Det är bra men vi vill utöka de satsningarna och se krav på fungerande läkemedelsrening vid alla större reningsverk. I vår höstbudget satsar vi 240 miljoner på investeringar i rening av mikroplaster, läkemedelsrester och kemikalier. Förutom det så behövs det avancerad vattenrening direkt på sjukhus där stark antibiotika används, för att förebygga ytterligare antibiotikaresistens.

Ställ krav på miljövänliga mediciner.
Landstingen och de enskilda apoteken har redan idag pågående arbete med att ställa miljökrav på mediciner. Den stora majoriteten av alla läkemedel som konsumeras idag beslutas av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, som inte ställer några miljökrav över huvud taget. Att regeringen inte påbörjat en förändring är undermåligt. Vi vill också uppmuntra apotekens egna miljömärkningar av mediciner, som borde utvecklas till en gemensam branschstandard likt Svanen-märkningen.

Förstärk arbetet mot antibiotikaresistens.
Antibiotikaresistens är redan idag en enorm samhällskostnad, som kommer att öka i takt med att fler och fler antibiotikasorter blir obrukbara. Att minska utsläppen av antibiotika i produktion måste prioriteras högre, liksom att minska användningen i djurproduktion och få ner onödig förskrivning. Centerpartiet driver dessa frågor aktivt på EU-nivå där vi bland annat vill se ett EU-gemensamt register för all antibiotikaförskrivning på gårds- och veterinärnivå samt begränsa gruppbehandling av djur och användning av antibiotika i förebyggande syfte. Vi vill även satsa på forskning av ny antibiotika.

Miljöfrågorna låter inte vänta på sig. Inte minst utsläppen från läkemedel och den ökande antibiotikaresistensen. Sverige behöver ett nytt ledarskap som tar miljön på allvar. Det ansvaret kommer Centerpartiet att ta den 9 september.

Kristina Yngwe, riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson för Centerpartiet

Gustav Hemming, miljölandstingsråd Stockholms läns landsting (C)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev