Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Krafttag krävs för att digitalisera vården

För att långsiktigt klara välfärden måste försörjningskvoten minska och arbetsmarknaden expandera. Fler typer av tjänster behöver utvecklas inom sjukvården och digitaliseringen tas tillvara. Här riskerar Sverige att hamna på efterkälken. Vi påbörjar nu ett programarbete för att belysa våra framtida utmaningar, skriver flera undertecknare.

Publicerad: 5 juli 2016, 07:26

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det krävs krafttag för att ta sig an utmaningen, få in ny teknik inom välfärdsområdet samt förbättra sektorns produktivitet.


Ämnen i artikeln:

ArbetsmarknadArbeteArbetslöshetInvandringVälfärd

Hälsoläget är gott i Sverige och vi lever allt längre. Runt 80 procent av befolkningen tycker att deras hälsa är god eller mycket god enligt OECD. Vi kan utgå ifrån att den förväntade livslängden kommer att fortsätta öka och att allt fler kommer att få uppleva sin 100-årsdag, vilket kommer att ställa krav på välfärdssektorn. Detta gör också att frågan hur denna ökade välfärd ska finansieras blir allt mer aktuell.

Till detta kommer den förväntade ökningen av befolkningen, som till stor del förklaras av migrationen. Enligt SCB:s senaste prognos kommer Sveriges befolkning 2020 ha ökat med 739 000 personer jämfört med i dag. Detta beror både på att vi lever längre och på den stora invandringen, som väntas ge ett tillskott på 570 000 personer på fem års sikt. Båda dessa faktorer medför större krav på hälso- och sjukvården än tidigare.

Vi kan också förvänta oss större skillnader i hälsa inom befolkningen som inte längre kommer att vara lika homogen.

Sverige har inte haft en så här stor befolkningsökning sedan några enstaka år på 1800-talet. Den största ökningen sker i åldersgruppen 25-64 år, dvs då vi arbetar som mest, men sammantaget ökar också övriga åldersgrupper lika mycket.

Det innebär att ytterligare drygt 350 000 personer ska, förutom sig själva, försörja ungefär lika många till. Den stora befolkningsökningen innebär att sysselsättningsgraden behöver öka väsentligt. Det finns en potential att öka sysselsättningen i alla åldersgrupper men det kommer att ställa stora krav på arbetsmarknaden så att nya jobb växer fram.

Digitaliseringen av arbetslivet har pågått i ett par decennier men väntas fortgå i allt mer ökande takt. Studier visar att så många som hälften av dagens yrken kan försvinna inom en inte alltför avlägsen framtid. Samtidigt kommer nya jobb att skapas som tar tillvara den nya tekniken.

Digitaliseringen innebär en möjlighet för samhället att effektivisera för att möta det ökade vårdbehovet och en ökande efterfrågan på vård- och omsorgstjänster.  För yrkesgrupper som är komplement till digital teknik, dvs där humankapitalet är nödvändigt för att kunna utnyttja tekniken fullt ut finns stora möjligheter framöver.

Även för yrkesgrupper som arbetar inom servicesektorn med ett utpräglat behov av att mötas ”ansikte-mot -ansikte” väntas sysselsättningen öka. Personliga tjänster inom hälsosektorn och olika typer av vårdtjänster tillhör de som kan förväntas expandera.

För att långsiktigt klara våra gemensamma välfärds- och hälsoutmaningar måste försörjningskvoten minska och arbetsmarknaden expandera. Även om hälsoläget är gott och Sverige lägger resurser i världsklass på hälso- och sjukvård, skapar arbetsmiljön ohälsa hos personalen samtidigt som medborgarna oroas för att de inte ska få den vård de behöver.

Fler typer av tjänster behöver utvecklas i hälso- och sjukvårdssektorn och digitaliseringen tas till vara för att utveckla nya funktioner inom den förebyggande hälsovården och skapa en effektivare sjukvård. Sverige riskerar att hamna på efterkälken inom digitalisering. Det krävs krafttag för att ta sig an utmaningen, få in ny teknik inom välfärdsområdet samt förbättra sektorns produktivitet.

Vi påbörjar nu ett programarbete för att belysa våra framtida utmaningar:

• Hur kommer framtidens arbetsmarknad att utvecklas? Inom vilka områden kommer arbetsmarknaden att expandera? Hur påverkar digitaliseringen framtidens arbetsmarknad?

• Vad blir effekterna specifikt för hälso- och sjukvårdssektorn? Hur påverkas behovet av förebyggande hälsovård med en ökande invandring och en befolkning med allt fler äldre?

• Hur kan hälso- och sjukvården bidra till att säkerställa framtidens välfärd? Hur kan digitaliseringen bidra till att effektivisera hälso- och sjukvården och minska trycket på de offentliga finanserna?

Vi kommer vid ett seminarium under Almedalsveckan fördjupa dessa frågeställningar och arbeta vidare mot en slutrapport under hösten 2016.

Carin Landsmer, External Affairs Director Eli Lilly Sverige

Anders Ekholm, vice vd Institutet för Framtidsstudier

Peder Lindskog, vd Nordic Healthcare Group

Stig Orustfjord, fd generaldirektör samt överdirektör, Livsmedelsverket och Försäkringskassan

Eva Uddén Sonnegård, expert, utredare

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev