Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Köerna har ökat för de med störst vårdbehov

Regelbundna möten mellan politiker och läkare är viktigt för en bättre primärvård i Stockholm, skriver de tre ST-läkare som i början på juni larmade om att de får allt svårare att göra sitt jobb.

Publicerad: 3 juli 2015, 05:42

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Vi i primärvården är beredda att ta helhetsansvaret för de flesta patienter, även de äldre och multisjuka.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

PrimärvårdStockholmLäkareLäkarlarmet

Replik från författarna av artikeln ”Allt svårare för oss läkare att utföra vårt uppdrag” (DS 10/6).

Vi uppskattar oppositionslandstingrådet Dag Larssons stöd för en välfungerande primärvård med god kontinuitet och patientfokus. Dag Larsson har, liksom vi, uppfattningen att dagens ersättningssystem hindrar detta.

Ett nytt ersättningssystem som tar hänsyn till vårdbehov och socioekonomiska förhållanden bör införas men då också med mer tonvikt på möjligheten till god ersättning även för längre planerade besök. Det största problemet med ersättningssystemet är nu att ett 10-minutersbesök för till exempel halsont ger samma ersättning som ett längre planerat besök för en patient med kroniska sjukdomar.

Det senare innefattar oftast en utvärdering av patientens behandling, ställningstagande till eventuell justering av denna, samtal kring livsstil och levnadsförhållanden etcetera och är således mer komplext och tidskrävande. Det är dessa besök som utgör kärnan i primärvårdens roll och de kräver kontinuitet för att fungera väl.

Med dagens system då fokus legat på att maximera antalet besök för att möjliggöra en snabb tillgänglighet är det de planerade besöken som fått stå tillbaka.

Om möjlighet till kontinuitet och längre besök enligt ovan ges i primärvården ser vi ingen stor effekt av införandet av en lex Åke”. Vi i primärvården är redan beredda att ta helhetsansvaret för de flesta patienter, även de äldre och multisjuka.

Vi välkomnar också Marie Ljungberg Schötts, sjukvårdslandstingsråd (M) och Anna Starbrinks, hälso- och sjukvårdslandstingsråd (FP) satsning på 75 miljoner extra till primärvårdens budget 2016. Som vi skrev i vår artikel är detta väl investerade pengar som kommer kunna minska kostnaderna för sjukvården totalt sett.

Här ser vi fram emot ännu större satsningar framöver, för att kunna bygga framidens sjukvård på en stabil grund. Positivt är även intentionen att fortsätta arbeta med professionen för att skapa en bättre vård för alla. Marie Ljungberg Schött och Anna Starbrink skriver vidare att dagens ersättningsystem har kapat köerna, och gjort det enklare för folk att få träffa en läkare eller sjuksköterska i tid.

Tyvärr har det fått allför stora negativa konsekvenser framför allt för patienter som verkligen behöver kontinuitet och längre uppföljningstider. I dag utgörs ibland över hälften av läkarbesöken på vårdcentralen av akuttider (10-15 min/besök), vilket ökat köerna för de med störst behov och riskerar att tvinga dem till akutbesök.

Vi ser positivt på att man ser över hur mer tid kan läggas på patientmöten och mindre tid på ren administration, men vill samtidigt understryka att en stor del av den administrativa tiden är indirekt patientarbete där vi bedömer provsvar, skriver remisser, konsulterar organspecialister etcetera.

Den administrativa tiden innebär de facto ofta samma patientansvar som det faktiska mötet. Det vore rimligt om även telefonuppföljning ersätts framöver då det effektiviserar och frigör läkartider.

I Marie Ljungberg Schötts och Annas Starbrinks replik förutsätts att vi är överens om patientens rätt att träffa en läkare eller sjuksköterska i tid. Vi menar att vad som är ”i tid” och vilken typ av vård som är bäst lämpad bör bedömas av professionen för att möjliggöra lämplig prioritering i förhållande till andra vårdsökande.

Vi ser fram emot ett bra samarbete och utbyte med politiker så att vi tillsammans kan skapa bästa möjliga primärvård. För att möjliggöra detta i praktiken vore regelbundna möten, med god framförhållning, mellan politiker och läkare inom primärvården önskvärt.

Oscar Plogmark, ST-läkare i allmänmedicin

Christian Lönn, ST-läkare i allmänmedicin

Caroline Stenberg, ST-läkare i allmänmedicin

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev