Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

KD: Så gynnas de äldre av vårdvalet

Vårdcentralerna kommer att få mer pengar för patienter som har ett större behov av vård, till exempel äldre och multisjuka. Tack vare vårdvalet säkerställer vi så att samarbetet mellan geriatriken, husläkaren och närsjukvårdsteamet i Stockholm fungerar.

Publicerad: 8 februari 2016, 14:58

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Fram till 2017 kommer över 300 geriatriska vårdplatser att tillkomma och i april invigs nya Kungsholmsgeriatriken med 42 nya vårdplatser på Stockholms Sjukhem.


Ämnen i artikeln:

VårdvalPrimärvårdÄldresjukvårdKristdemokraternaEffektiv vård

Replik. Att Vänsterpartiet inte tycker om enskilda människors valfrihet blir särskilt tydligt i den artikel som Pia Ortiz Venegas (V) med flera skriver i Dagens Samhälle (3 februari). 

Men vi i Alliansen är övertygade om att det inte finns en bortre (ålders)gräns för när valfriheten upphör. Vi har i stället valt att utveckla vårdvalen genom att ännu tydligare visa att vi ser till äldre patienters bästa och därför satsar på vårdval geriatrik.

Att kunna välja var man vill vårdas och vem som ska utföra vården är en viktig del i denna värdighetsreform.

Genom att införa vårdval för geriatriken vill vi säkra en helhetssyn på vården, så att samarbetet mellan geriatriken, husläkaren och närsjuksvårdsteamet fungerar. För de äldres bästa behöver också ett samarbete utvecklas mellan landstinget och länets alla kommuner.

Som landstingspolitiker är det inte vår uppgift att detaljstyra vården eller exakt avgöra hur de olika vårdenheterna ska utformas utan i stället ge de absolut bästa förutsättningarna för god vård.

Ett tydligt exempel på det är det nya ersättningssystemet för primärvården som vi beslutat om under hösten. Det innebär att en större andel, 60 procent, blir en fast ersättning som delvis anpassas utifrån vårdbehov.

Vårdcentralerna kommer alltså att få mer pengar för patienter som har ett större behov av vård. Det kommer därmed att gynna de patienter som behöver mer av vårdens resurser, såsom äldre och multisjuka.

Det nya ersättningssystemet ger de förutsättningar som behövs för enheter inom primärvården att rikta in sig särskilt mot äldre.

Mottagningarna har stor frihet att redovisa sitt arbete med äldre patienter; det är upp till vårdcentralerna att organisera äldremottagningen för att inkludera bland annat fördjupat samarbete med kommunen, direktnummer, fast vårdkontakt, tid för besök för äldre, arbetssätt med vårdplaneringar och läkemedelsgenomgångar.

Det är då även upp till vårdcentralen att definiera medarbetarnas roll i den organisationen. Det ena behöver inte utesluta det andra, att både satsa på primärvården och specialistvården (geriatriken) har Alliansen bevisat genom att det både blir Äldrevårdcentraler och vårdval geriatrik.

Vänstern blickar gärna bakåt i tiden och längtar lite smått nostalgiskt tillbaka i stället för att fästa blicken framåt och se på dagens utmaningar och struktur.

Vi i den styrande Alliansen har satsat mycket på vården av äldre i länet. Utöver att lägga om ersättningssystemen i primärvården har vi även förstärkt den avancerade sjukvården i hemmet (ASiH), utvecklat den basala hemsjukvården samt avskaffat köerna till den palliativa specialistvården i hemmet.

Alliansen har skapat så kallade gräddfiler eller guldkort för äldre på akuten, där företräde ges för att undvika onödig tid på akutsjukhusen.

Som Ortiz Venegas mycket väl vet så kommer vi också att införa mobil röntgen som kan ta hand om äldre som inte kan flyttas från en vårdenhet vilket underlättar för såväl patient som anhöriga och vårdpersonal.

Det sker även ett stort arbete med tydlig koordinering av de geriatriska sjukhusen som utvärderar om en patient behöver åka in till sjukhuset eller om det är möjligt med direktintagning.

Fram till 2017 kommer över 300 geriatriska vårdplatser att tillkomma och redan i april invigs nya Kungsholmsgeriatriken med 42 nya vårdplatser på Stockholms Sjukhem.

För Kristdemokraterna kommer de äldre alltid att vara prioriterade och det är något som väl reflekteras i Alliansens budget. Men som så ofta med Vänsterpartiet skramlar tomma tunnor mest.

Ella Bohlin, barn- och äldrelandstingsråd (KD) Stockholms län

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev