Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

KD: Patienter har rätt till en ansvarig läkare

Patienter blir lidande av att slussas runt mellan olika personer i vården. Kristdemokraterna föreslår därför att SKL:s kongress fattar beslut om en lag som ger rätt till en patientansvarig läkare.

Publicerad: 7 oktober 2015, 04:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Med patientansvariga läkare kan helt enkelt fler sjuka lättare bli friska. \

Foto: Kristdemokraterna


Ämnen i artikeln:

LäkarePatientsäkerhetPatientbemötande

Den som kommer till hälso- och sjukvården i behov av hjälp behöver kontinuitet. Tyvärr ser vi i dag hur patienter slussas runt mellan olika personer inom vården. Ansvaret för patienten är otydligt, speciellt för patienter med flera sjukdomar eller komplexa behov.

Vi vet att tryggheten blir lidande och att patienten själv eller dennes anhöriga får bära ett stort ansvar för att upplysa vårdpersonalen om exempelvis vilka läkemedel han eller hon tar.

Därför är det viktigt att patientansvariga läkare nu kan bli lag för hela landet. Kristdemokraterna föreslår att Sveriges kommuner och landstings kongress ska besluta att arbeta för en lagstiftning. Med en namngiven patientansvarig läkare som fast vårdkontakt kan vi undvika att en alltför stor börda läggs på patienten, samtidigt som vi bidrar till att sätta patientens helhetssituation i fokus.

I dag finns i stället ”fasta vårdkontakter” som inte behöver vara en läkare eller ens en del av vårdpersonalen. Inte sällan saknas en läkare som har ett övergripande medicinskt ansvar för patienter med svåra sjukdomar. Då finns det ingen hos vårdgivaren som har ett medicinskt helhetsintryck av patientens hälsotillstånd.

Att införa patientansvariga läkare är ingen avancerad reform. Den har till och med funnits tidigare. 1991 infördes de i hälso- och sjukvårdslagen. Det finns goda möjligheter att återgå till de tidigare bestämmelserna.

I Stockholms läns landsting har vi redan kommit en bit på väg genom Alliansens beslut att alla som får en cancerdiagnos samtidigt ska få en patientansvarig läkare. Syftet är att processen i cancervården ska vara patientfokuserad. Det är en del av den stora cancerplan som vi inför.

Att återinföra patientansvariga läkare i lagen skulle betyda mycket för de patienter som på grund av vårdens organisation i dag upplever ett stort obehag i kontakten med sjukvården. I all behandling är tryggheten och tydligheten i förhållande till patienten mycket viktig.

Med patientansvariga läkare kan helt enkelt fler sjuka lättare bli friska.

Ella Bohlin, barn- och äldrelandstingsråd (KD) Stockholms län

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev