Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

KD har en förvriden syn på vad som är barns bästa

Kristdemokraternas familjepolitik brukar grunda sig i valfrihet med parollen om att familjen är de som är bäst lämpade att fatta beslut om sina familjeval. För mig blir det obegripligt att samma parti som säger sig verka för valfrihet där staten inte ska lägga sig i hur människor väljer att fördela familjeansvaret, samtidigt vill styra vilka familjekonstellationer som är rätt.

Publicerad: 19 maj 2014, 07:48

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


REPLIK Emma Henriksson, Kristdemokraternas familjepolitiska talesperson, har inte gett upp kampen om att motarbeta ensamstående kvinnors rätt till assisterad befruktning, trots att en majoritet i riksdagen redan för över två år sedan röstade för att regeringen skyndsamt skulle återkomma med ett lagförslag som skulle ge ensamstående kvinnor denna möjlighet.

Emma Henriksson skriver i sin debattartikel KD: Det blir strid om assisterad befruktning i Dagens Samhälle 16 maj om vikten av ett barnperspektiv. Jag delar självklart uppfattningen om att de åtgärder som möjliggör för ofrivilligt barnlösa att kunna bilda en efterlängtad familj ska grunda sig i ett barnperspektiv. Däremot delar vi inte uppfattningen om vad ett barnperspektiv innebär.

Möjligheten till en trygg och kärleksfull uppväxt är inte knuten till kön eller relationsform och det viktigaste för ett barn är inte att växa upp i en viss familjeform, utan att växa upp i en familj som ger kärlek och omtanke. Ett barn kan få en mycket trygg uppväxt med en vårdnadshavare eller med föräldrar som lever i en samkönad relation, likväl som en otrygg och kärlekslös uppväxt i en traditionell kärnfamilj. Relationsstatusen säger inte heller någonting om familjens nätverk. En familj med en mamma, pappa och barn kan leva mycket isolerat med frånvarande föräldrar, vilket kan jämföras med en person som inte lever i en kärleksrelation men som har ett stort nätverk av andra vuxna som är närvarande i barnens liv. Det finns ju inte heller någonting som säger att en person som idag är ensamstående inte kommer att inleda en kärleksrelation, men tiden för att kunna bli gravid är begränsad.

Jag hoppas att Emma Henriksson och jag är överens om att alla barn borde få vara efterlängtade och älskade. Få barn är så efterlängtade som de som tillkommer genom assisterad befruktning där vuxna ofta längtat efter barn i flera år. Barn kan aldrig vara en rättighet men samhället kan och bör på olika sätt ge stöd till ofrivilligt barnlösa. Att motarbeta kvinnor som inte lever i en kärleksrelation men som önskar bilda en familj och leva med ett önskat barn är för mig inte att sätta barnets bästa i fokus. Detta blir ännu mer obegripligt när ensamstående redan idag har möjlighet att adoptera.

I dag reser ensamstående kvinnor utomlands för att kunna få hjälp med assisterad befruktning, till exempel till Danmark som tillåter anonyma donatorer. När assisterad befruktning för ensamstående nu väntas tillåtas i Sverige kommer de barn som tillkommer på detta sätt i Sverige att längre fram i livet kunna få kunskap om donator. Därmed ökar antalet barn som får rätt till information om sitt genetiska ursprung, något som Kristdemokraterna borde välkomna.

Kristdemokraternas familjepolitik brukar grunda sig i valfrihet med parollen om att familjen är de som är bäst lämpade att fatta beslut om sina familjeval. För mig blir det obegripligt att samma parti som säger sig verka för valfrihet där staten inte ska lägga sig i hur människor väljer att fördela familjeansvaret, samtidigt vill styra vilka familjekonstellationer som är rätt.

Kristdemokraternas utspel kan inte tolkas som annat än en hög röst i högt tonläge inför valen. Jag förstår att det kan vara tufft att bli överkörd som politiskt parti i en samarbetsallians, men denna fråga var färdig för beslut redan i mars 2012. Låt oss nu äntligen få denna lagstiftning på plats så att fler ofrivilligt barnlösa får möjlighet att bilda en efterlängtad familj.

Kristina Ljungros, förbundsordförande RFSU

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev