måndag30 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

KBT på nätet gav snabb hjälp

Publicerad: 22 november 2018, 10:00

Foto: Colourbox

Åtta av tio patienter som sökte KBT över nätet fick behandling inom 30 dagar, visar nya siffror. – Det är superbra, säger Cecilia Svanborg, registerhållare på Svenska internetbehandlingsregistret.

Ämnen i artikeln:

Psykiatri

Stefan Helte

sh@dagenssamhalle.se


Allt fler landsting satsar nu på att kunna erbjuda patienter med psykisk ohälsa kognitiv beteendeterapi (KBT) över internet, särskilt inom primärvården.

Under det senaste året har landstingen i Östergötland, Värmland, Kalmar, Jönköping, Dalarna och Gävleborg kommit igång med internetbaserad behandling.

Detta har bland annat möjliggjorts genom den nationella plattformen ”Stöd och behandling”, som etablerades 2015 och är en av 1177 Vårdguidens e-tjänster. Alla landsting har anslutit sig för att kunna använda plattformen.

Tre landsting – Stockholm, Uppsala och Örebro – ligger särskilt långt framme på området och var de första att ansluta sig till Svenska internetbehandlingsregistret, Siber. Det är ett register som ska ge underlag för systematisk uppföljning, utveckling och forskning om internetförmedlad psykologisk behandling och som drivs av Stockholms läns sjukvårdsområde.

Siber har i årsrapporten för 2017, som nyligen släpptes, studerat hur det har gått för internetbaserad KBT i pilotverksamheterna Stockholm, Uppsala och Örebro under förra året. Resultat: Det har gått bra.

* 81 procent av patienterna kunde börja sin behandling 30 dagar efter att de sökt vården.

* Behandlingseffekterna var höga för depression, paniksyndrom och insomni och måttligt höga för social fobi.

* Uppföljning tre månader senare på patienterna i Stockholm och Örebro visade på att behandlingen fortfarande hade effekt eller att effekten hade förbättrats.

Registerhållare Cecilia Svanborg på Siber är mycket nöjd med siffrorna:

– Ute i den traditionella vården är det tämligen unikt att få påbörja behandling för psykisk ohälsa inom 30 dagar. I värsta fall tar det upp till ett år. Internetförmedlad behandling kan revolutionera vården med betydligt mer effektiva vårdprocesser, säger hon.

Ännu är det dock få patienter som följs upp i registret. Under 2017 använde sig cirka 3 500 patienter i hälso- och sjukvården av KBT på nätet. Bara en fjärdedel av dessa tillhör de tre piloter som omfattas av studien.

– Det är fortfarande alldeles för få patienter som får ta del av den här vårdmöjligheten och för få där man följer upp hur det fungerar. Men vi räknar med att antalet kommer att fördubblas under 2018 och öka ytterligare kommande år, säger Cecilia Svanborg.

Alla tillstånd passar inte lika bra för KBT på nätet.

– Vid tyngre psykiatri som schizofreni, bipolär sjukdom och även adhd kan du behöva möta en psykolog öga mot öga, få rätt medicinering och andra insatser. Men även där kan internetförmedlad behandling användas som komplement.

Genombrottet för digital KBT i Sverige har dragit ut på tiden.

Redan 2007 startade Stockholms läns landsting en enhet för internetförmedlad psykologisk behandling. Den fick inga efterföljare på länge.

– Det gick inte att skala upp vår tekniska plattform till nationell nivå, säger Cecilia Svanborg, som förutom att vara registerhållare på Siber också är överläkare, psykoterapeut och chef för internetpsykiatrienheten i Stockholm.

Att utvecklingen gått långsamt tror hon delvis beror på att landstingen inte har kunnat klara ut vem som ska betala och hur nya sätt att förmedla vård ska organiseras.

– Är det vårdcentralen eller psykiatrin som ska betala eller vem? Sådana här frågor måste upp på en högre ledningsnivå för att det ska hända saker. Vi hade insiktsfulla ledare inom landstingsledningen i Stockholm som hade tillit och vågade låta oss göra en pionjärinsats.

Patienter från 16 till 82 år

Svenska internetbehandlingsregistret fokuserar initialt på internetförmedlad psykologisk behandling av psykiatriska diagnoser inom området depressions- och ångestsjukdomar.

Nyligen har registret öppnat även för stressrelaterad ohälsa som anpassningsstörningar, utmattningssyndrom och psykisk ohälsa för unga.

Åldern på de patienter som ingår i årsrapporten för 2017 varierar från 16 till 82 år, majoriteten av patienterna var mellan 20 och 40 år.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) rekommenderas av Socialstyrelsen som effektiv behandling för depression och ångestsjukdomar, men tillgången till KBT är begränsad.

Källa: Svenska internetbehandlingsregistret, Siber.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev