Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

”Kalmarflytten hotar den svenska hälsovisionen”

Regeringen planerade flytt av E-hälsomyndigheten till Kalmar är på väg att stjälpa visionen om att Sverige ska vara bäst i världen på e-hälsa år 2025. Detta är djupt oroande då detta är en av de viktigaste framtidsutmaningarna inom vården, skriver Cecilia Widegren, socialpolitisk talesperson (M).

Publicerad: 15 november 2016, 04:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Kalmarflytten ställer till problem för E-hälsomyndigheten, och nu vill Moderaterna ha besked av Ardalan Shekarabi (S).


Ämnen i artikeln:

E-hälsaModeraternaMyndigheter

Regeringen beslutade tidigare i år att delar av E-hälsomyndighetens verksamheter ska omlokaliseras till Kalmar. Myndigheten står nu inför att flytta in i en tom byggnad, utan nästan några anställda. Personalen vill nämligen inte flytta med. Flytten sker samtidigt och parallellt med att myndigheten ska intensifiera arbetet med att bli världsbäst på e-hälsa år 2025. Nyligen genomfördes nationella E-hälsodagen, med fokus på hur Sverige skall bli bäst i världen. Men, hur ska det gå till regeringen?

Hittills, enligt aktuella uppgifter i media, har endast ungefär mellan fem och tio medarbetare av totalt 150 anmält intresse att flytta med. Generaldirektören har meddelat att han slutar. All verksamhet liksom huvudkontoret som berör bland annat register och it-funktioner, som öppenvårdsapotek och vårdgivare behöver ha tillgång till för en patientsäker digitaliserad och kostnadseffektiv läkemedelshantering, ska omlokaliseras.

Som utgångspunkt för det fortsatta utvecklingsarbetet på e-hälsoområdet har regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting beslutat att ställa sig bakom en gemensam vision för e-hälsoarbetet fram till 2025. Detta är en naturlig utveckling av det viktiga e-hälsoarbete som initierades och inleddes av alliansregeringen. Hur detta nu ska kunna införlivas är högst oklart. Regeringen menar samtidigt att samordning av satsningar på e-hälsa och övergripande funktioner, som att följa utvecklingen inom e-hälsoområdet, inte omfattas av beslutet, vilket faller på sin självklarhet.

Förutom rent kompetens- och personaltapp, så visar E-hälsomyndighetens egen analys att det blir en dyr och hittills ofinansierad flytt. Redan i dag har myndigheten relativt stora konsultkostnader, eftersom det är svårt att rekrytera personal. Totalt uppskattar E-hälsomyndigheten kostnaderna för flytten till Kalmar till 220 miljoner kronor, varav konsultkostnader utgör 127 miljoner kronor. Övrigt inkluderar extra lokalkostnader i Kalmar i en övergångsfas, rese- och boendekostnader för personal och arbetsbefriad personal. Regeringen planerar att skicka med enbart 30 miljoner år 2017 och år 2018. Det vill säga, var de resterande 140 miljonerna skall tas är fortfarande oklart.

Hur denna omlokalisering ska vara möjlig att genomföra utan att arbetet tappar fart, blir för dyrt för patienter och skattebetalare samt brister i  kvalitet är svårbegripligt. Därför har moderaterna i riksdagen ställt regeringen till svars, men hittills utan att få några svar. Vilka konkreta åtgärder avser regeringen och ansvarigt statsråd Ardalan Shekarabi (S) vidta så att den viktiga patient- och personal visionen om att stärka e-hälsa så snabbt som möjligt kommer på plats? Eller riskerar regeringens beslut om att omlokaliseringen av E-hälsomyndigheten att försena riksdags- och regeringsbeslut?

Cecilia Widegren, riksdagsledamot Skaraborg, socialpolitisk talesperson (M)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev