Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

”Jour ger mycket och avancerad vård”

Att avskaffa jour och beredskap för läkarna skulle avsevärt försämra tillgången till god hälso- och sjukvård över hela landet. Läkarna är i dag den yrkesgrupp som landstingen får ut flest arbetade timmar av.

Publicerad: 12 september 2016, 09:27

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det omdebatterade joursystemet för läkare garanterar, enligt Läkarförbundet, tillgång till hög kompetens. \


Ämnen i artikeln:

LäkareEkonomiAkutsjukvård

REPLIK Johan Edstav, landstingsråd i Uppsala län, skriver i inlägget ”Våga diskutera läkarnas joursystem” att läkarnas jour gör det svårt att få kontinuitet i schemaläggning och patientkontakter.

Inom Läkarförbundet diskuterar vi ofta och gärna läkarnas jouravtal. Johan Edstavs intentioner att göra läkare mer tillgängliga för patienter är också vällovliga. Det vill vi sannerligen också. Dessvärre är Johan Edstavs förslag direkt kontraproduktivt.

Att avskaffa jour och beredskap skulle innebära ökade problem med läkares tillgänglighet. Tillgången till god hälso- och sjukvård över hela landet skulle försämras avsevärt.

Exempelvis skulle mindre akutsjukhus runt om i landet få stora bemanningsproblem om jour och beredskap försvann. För många kliniker är det mest kostnadseffektivt att det finns läkare i jour och beredskap för att rycka in vid akuta behov. Joursystemet garanterar således tillgång till hög kompetens dygnet runt till en rimlig kostnad och med hög närvaro av läkare under dagtid.

Revisionsföretaget PwC:s beräkningar visar att fast anställda och heltidsarbetande läkare jobbar mer än 40 timmar i veckan. Detta efter att frånvaro för jourkompensation är borträknat. Läkare är den yrkesgrupp som landstingen får ut flest arbetade timmar av. Systemet med jour och beredskap ger sålunda fler arbetade timmar än vad införandet av olika alternativa skiftarbeten skulle innebära. Slutsatsen av PwC:s kartläggning är att jouravtalet är en billig och flexibel lösning för arbetsgivaren att anpassa sin bemanning dygnet runt utifrån patienternas olika behov. Jouravtalet ger helt enkelt mycket och avancerad vård för pengarna.

Om arbetsgivaren vill utöka verksamheten genom att sänka läkares veckoarbetstid under dagtid och förlägga den mer utspritt över dygnet skulle fler läkare behöva anställas. De vi har är ju redan fullt sysselsatta.

Fler sjuksköterskor och övrig vårdpersonal skulle också behöva anställas, då även deras arbete är neddraget utanför kontorstid. Kostnaderna skulle öka dramatiskt, och det vet förstås arbetsgivarna.

Förmodligen är ovanstående anledningen till att din motion om att fasa ut joursystemet inte bifölls vid SKL:s kongress 2015.

Läkarförbundet strävar efter att få ut maximalt med sjukvård för skattebetalarnas pengar. Rätt åtgärder är därför en grundförutsättning. Hit hör att läkarnas arbetstid måste användas rätt. Hit hör också tillräcklig samordning mellan vårdens verksamheter och vårdgivare, och att rätt uppgifter utförs av rätt yrkeskategorier. Mycket dyrbar läkartid läggs i dag på administration och illa fungerande IT-system.

För att åstadkomma en mera jämlik och tillgänglig vård behöver primärvården byggas ut. En väl fungerande primärvård är en förutsättning för att övrig hälso- och sjukvård ska fungera effektivt. Vi förordar därför en nationell primärvårdsreform utifrån norsk modell. Norge löste sin problematik med bristande bemanning i primärvården som tidigare liknade Sveriges svårigheter. Det som nu krävs är politisk handlingskraft, ingen mer klåfingrig detaljstyrning.

Läkarförbundet kommer aldrig att kompromissa med patientsäkerheten. Inte heller genom att försämra tillgängligheten och arbetsvillkoren i sjukvården.

Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges Läkarförbund

Torbjörn Karlsson, ordförande i Upplands allmänna läkarförening

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

LäkareEkonomiAkutsjukvård

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev