Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

”Jobb och privatliv bättre för vårdens inhyrda”

Vårdbemanningsföretagen kritiseras av politiker, fack och landsting - bland annat därför att allt fler läkare och sjuksköterskor väljer bemanningsföretag som arbetsgivare istället för landstingen. En ny medarbetarundersökning bland inhyrda läkare och sjuksköterskor visar varför.

Publicerad: 18 december 2017, 10:12

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Makten över sin egen tid är viktigt för vårdpersonal som väljer att jobba för bemanningsföretag.

Foto: Tobias Wahlqvist


Ämnen i artikeln:

BemanningLäkareSjuksköterskor

Branschorganisationen Bemanningsföretagen genomför regelbundet konsultundersökningar för att lära sig mer om hur branschen upplevs av de som arbetar i den. I årets undersökning med totalt över 1400 svaranden, har 288 inhyrda läkare och sjuksköterskor svarat på frågor om jobbet som inhyrd. Undersökningen är unik i sitt slag eftersom så många konsulter inom vården aldrig tidigare deltagit.

Och resultaten är intressanta, för vårdens alla arbetsgivare och beslutsfattare. En central insikt är hur viktig makten över den egna tiden och arbetssituationen är. På frågan: ”Jag arbetar som bemanningskonsult därför att...” är det vanligaste svaret att "jag kan själv välja tid och arbetsplats" med 71 procent, följt av "jag vill ibland ha ledigt i längre perioder"(46 procent). Först på tredje plats (45 procent) kommer "jag vill ha högre lön eller andra förmåner jag inte skulle ha annars". I fritextsvaren berättar medarbetare att bemanningsjobbet gjort det möjligt för dem att stanna kvar inom vården, jobba fler år eller få bättre livskvalitet.

Men inte bara livet utan även arbetet upplevs bättre som inhyrd. Mer än 9 av 10 (91 procent) anser att arbetet motsvarar deras kompetens och instämmer i påståendet "arbetsuppgifterna motiverar mig att göra mitt bästa” (93 procent). Tre av fyra upplever att deras kunskaper utvecklas genom arbetet som inhyrd.

På fråga efter fråga sticker de inhyrda medarbetarna ut genom att de är så nöjda: de upplever arbetet som meningsfullt; de känner sig som en del i gemenskapen på arbetsplatserna dit de kommer; de anser att ledarskapet på arbetsplatserna där de arbetar är gott; de tycker att bemanningsföretaget de jobbar för är en bra arbetsgivare som bryr sig om deras välmående; de anser att bemanningsföretaget tar hänsyn till deras arbetsönskemål osv. Inhyrda medarbetare inom vården är sammantaget den mest nöjda gruppen vi kunnat identifiera i våra medarbetarundersökningar, som spänner över alla arbetsmarknadens branscher.

Bemanningsföretag har ersatt landstingens vikariepooler av en anledning. I regel led de av över- eller underkapacitet och blev dyrare, osäkrare och mer ineffektiva än att köpa samma tjänster från bemanningsföretag. Dessutom var landstingens vikariepooler ofta bedrövliga arbetsgivare. Timvikariat utan garantilön, bristande arbetsgemenskap och deltidsfällor - vikariepoolernas nedläggning är inget att sörja.

Idag upphandlas dock bara 39 procent av vårdens inhyrning från auktoriserade bemanningsföretag. Med fler upphandlade tjänster från auktoriserade företag skulle kvaliteten öka, och landstingen skulle få mer vård för pengarna. För att komma dit krävs mer samverkan. I den processen har landstingen också en del att lära av bemanningsföretagen, som mycket väl kan vara vårdens mest uppskattade arbetsgivare.

Martina Elfgren Lilja, tf förbundsdirektör Bemanningsföretagen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev