Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Jo, BB Sophia uppvisar brister i patientsäkerheten

BB Sophias vd anklagar oss som genomfört en kvalitetsgranskning av verksamheten på BB Sophia med ett påstående om att vi ”medvetet vill försöka skrämma gravida kvinnor”. Det är en absurd anklagelse mot tre kollegor som dedikerat sitt professionella engagemang till just denna patientgrupp, och som till skillnad från Almström inte har något eget ekonomiskt intresse i frågan, skriver tre överläkare i en replik till ledningen för BB Sophia i Stockholm.

Publicerad: 9 april 2014, 09:12

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

PatientsäkerhetFörlossningsvård

REPLIK. Harald Almström, vd på BB Sophia, bemöter i en artikel i Dagens Samhälle 4 april vår kvalitetsgranskning av BB Sophia och slutsatserna i vårt yttrande med en rad allvarliga påståenden, som vi representanter i SFOAI:s styrelse nu vill besvara.

Stockholms Läns Landsting (SLL) gav i uppdrag till Svensk förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI) att granska BB Sophia avseende den obstetriska anestesin. SFAI:s ordförande delegerade detta till styrelsen i delföreningen Svensk förening för Obstetrisk Anestesi och Intensivvård (SFOAI). SFOAI är den specialistförening som engagerar de anestesiologer i Sverige som arbetar med obstetrisk anestesi och intensivvård. Styrelsen arbetar för att driva utveckling och utbildning i ämnet och skriver svenska riktlinjer med mera. Vi var tre styrelsemedlemmar som hade möjlighet att bistå med denna granskning: Ordförande Susanne Ledin Eriksson, överläkare, vårdenhetschef, medicinskt ansvarig för obstetrisk anestesi, Gävle Sjukhus; Ove Karlsson, vårdenhetsöverläkare, KK operation, Östra, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg samt Birgitta Birgisdottir, överläkare, medicinskt ledningsansvarig läkare, gynekologiska anestesi- och operationsavdelningen, Akademiska Sjukhuset, Uppsala.

Så här gick bedömningen till: Vi fick ta del av de dokument som SLL hade till sitt förfogande gällande den del av verksamheten som vi skulle inspektera. Vi fick bedyra att inte sprida dessa dokument då de utgjorde konfidentiella handlingar. Vi förberedde också frågor inför studiebesöket som ägde rum 140211, det vill säga tre veckor innan BB Sophias planerade öppnande. Det var fyra representanter från BB Sophia, inklusive Harald Almström själv tillsammans med tre – fyra representanter för projektgruppen SLL , samt vi tre som deltog i inspektionsbesöket.

Vi hade en frågestund på cirka 1,5 timme följt av en rundtur i lokalerna, med fortsatt möjlighet att ställa frågor där BB Sophias representanter svarade. Studiebesöket varade i fyra timmar. Efteråt hade vi en sittning med hela SLL:s projektgrupp i landstingets lokaler, där även de läkare som ingår i denna grupp deltog. Vi presenterade muntligt våra direkta intryck för SLL:s representanter, och skrev sen ett yttrande som daterades 140214. Det diariefördes hos SLL 140226.

Vi menar att påståendet ”De tre läkarna gjorde ingen samlad kvalitetsgranskning av BB Sophia” är osant. Vi vill betona att vi inte har någon vinning i projektet, utan utförde en granskning utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv på uppdrag av SLL.

Harald Almström antyder vidare att vi har ”en förutfattad mening att en förlossningsklinik måste ligga kloss intill ett akutsjukhus”. Det är ingen ”förutfattad mening” - det är ett av kraven som finns med i SLL:s Förfrågningsunderlag Vårdval Förlossning (länk) efter gedigen utredning, baserat på kunskap och erfarenhet. Under punkt 5.3.2 kravspecificeras att vårdgivare ska ha omedelbar tillgång till ...anestesi, operation och postoperativ vård ...intensivvård... med omedelbar tillgång till avses i samma byggnadskomplex.

Eftersom intensivvård enbart finns att tillgå på ett akutsjukhus så följer konsekvensen naturligt. En förlossningsavdelning bör ligga intill ett akutsjukhus för att kunna ta del av korrekt organiserad anestesi och intensivvård inklusive kringresurser för de enstaka patienter som kommer att behöva det.

Den så kallade intensivvårdskapaciteten som BB Sophia besitter har inte tillräckliga resurser avseende bemanning och kompetens. Det finns inget intensivvårdsteam. Intensivvård är tydligt definierad i regelboken för vårdval förlossning på Uppdragsguiden. En intensivvårdsavdelning är inte en golvyta med utrustning, utan är en avdelning där intensivvårdspatienter regelbundet behandlas. De obstetriska patienterna kan aldrig ensamma utgöra detta underlag. För att bedriva intensivvård krävs ett underlag från andra patientgrupper, exempelvis från medicin- och kirurgklinik. Något sådant underlag för en intensivvårdsavdelning finns inte på Sophiahemmet.

I och med denna brist på tillgänglig korrekt intensivvård och det faktum att de svårast sjuka patienterna planeras för ambulanstransport till adekvat vårdnivå anser vi att patientsäkerheten är äventyrad. Den yttersta konsekvensen av detta är tyvärr innebörden av vårt uttalande: ”Vi befarar att enstaka patienter kan komma att fara illa, eller till och med dö”.

Denna avsaknad av intensivvårdsavdelning (och därmed följande avsaknad av den infrastruktur och vana att omhänderta akut sjuka patienter som finns på alla akutsjukhus) innebär en klar skillnad från övriga förlossningskliniker avseende patientsäkerhet och det är viktigt att denna information når ut till allmänheten.

Harald Almström anklagar oss för att vi ”medvetet vill försöka skrämma gravida kvinnor” vilket är en absurd anklagelse mot tre kollegor som dedikerar sitt professionella engagemang till just denna patientgrupp, och som till skillnad från Almström inte har något ekonomiskt intresse att bevaka i detta.

Att peka på brister i organisation och resurser kan naturligtvis utlösa oro hos gravida kvinnor boende inom SLL, men att undanhålla SLL dessa viktiga invändningar vore direkt felaktigt. Vi anser omvänt att det är oetiskt att mörka och tona ned de bristande förhållanden i vårdresurser som vi har påpekat. Avslutningsvis vill vi framhålla att vi inte motarbetar privata initiativ och öppnande av nya förlossningsenheter. Vår önskan handlar endast om att detta skall ske med bibehållen patientsäkerhet, vilket det ges möjlighet till om förlossningsenheten ligger i anlutning till ett akutsjukhus.

LÄS MER: Följ hela debatten om BB Sophia

Susanne Ledin Eriksson, överläkare Gävle

Birgitta Birgisdottir, överläkare Uppsala

Ove Karlsson, vårdenhetsöverläkare Göteborg

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev