Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Ivo: Kommuner har brustit på äldreboenden

Publicerad: 2 februari 2021, 14:37

”Alla människor har samma rätt till vård. Lägstanivån får inte vara för låg, inte ens under en pandemi”, säger Sofia Wallström.

Foto: Anders Wiklund/TT

Flera kommuner och privata utförare får kritik från Ivo för sin coronahantering på äldreboenden. – Vi ser brister i ansvaret för de äldre på särskilda boenden, framförallt kring bemanning och kompetens, säger Sofia Wallström, generaldirektör för Ivo.

Ämnen i artikeln:

Covid-19IVO

Tidigare har bland annat regionerna kritiserats för vården på äldreboenden under pandemin. Nu har Ivo (Inspektionen för vård och omsorg) också presenterat sina observationer efter en fördjupad journalgranskning hos 55 kommuner och privata utförare.

Enligt Ivo finns exempel på ansvariga som inte säkerställt en acceptabel bemanning och tillgång till medicinsk utrustning. För få sjuksköterskor har varit på plats och enligt Ivo finns fall där sjuksköterskor fått direktiv om att avstå besök hos covidpatienter.

Generell brist på omvårdnadspersonal har lett till svårigheter att sätta in vak hos en döende patient, enligt tillsynsmyndigheten.

Personal- och kompetensbristen har också medfört svårigheter att se till att patienterna har fått den behandling som läkare beslutat.

Likt regionerna kritiseras också kommunerna för bristande journalföring.

– Alla människor har samma rätt till vård utifrån behov, oavsett ålder och var man bor. Lägstanivån får inte vara för låg, inte ens under en pandemi, säger Sofia Wallström, generaldirektör för Ivo, i ett pressmeddelande.

Erik Nilsson/TT

Äldreboenden och covid-19

Nästan hälften, mer än 46 procent, av alla som har dött med covid-19 i Sverige har bott på äldreboende.

Ivo gör en löpande granskning av äldreomsorgen och olika delar har presenterats vid olika tillfällen.

I november offentliggjorde Ivo kritik riktat mot samtliga regioner gällande covidvården på äldreboenden. Anmärkningarna skiljde sig något mellan olika regioner. Myndigheten hade då granskat patientjournaler för över 800 personer på nära 100 äldreboenden över hela landet. Myndigheten planerar att göra en uppföljande granskning under våren 2021.

I december presenterade Ivo också kritik mot privata vårdgivare gällande covidvården på äldreboenden, för i stort sett samma brister som påvisats hos regionerna. Myndigheten underströk dock att regionerna ändå har det övergripande ansvaret.

Samma månad kom coronakommissionen med sin delrapport som konstaterade att Sverige misslyckats med sin strategi att skydda äldre och riktade skarp kritik mot flera aktörer gällande hanteringen av coronapandemin på äldreboenden. Den granskningen är helt fristående från Ivo:s.

Källa: Coronakommissionen, Inspektionen för vård och omsorg (Ivo), Socialstyrelsen

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev